Tříkrálová tradice je v pohraničí stále živá

Christi maisonem Benedikt – Kriste, žehnej příbytek s aktuálním letopočtem, píší Tři králové na vchody domů.

ORLICKÉ HORY – Tříkráloví koledníci – Kašpar, Melichar a Baltazar – se vydali o uplynulém víkendu na tradiční putování také v pohraničí. Jak bývá zvykem, nechyběly při něm Tříkrálové koncerty v místních kostelích a kulturních zařízeních. Například v Neratově ho navštívilo na dvě stě lidí. Kromě krásné hudby litomyšlských umělců, kteří sem na tříkrálový koncert jezdí již řadu let, vystoupili s koledou také zdejší tři králové.

„Posluchači je odměnili štědře, vrchovatě zaplnili dvě kasičky Tříkrálové sbírky. Kolik peněz se vybralo, bohužel nevíme. Pokladničky zůstanou zapečetěné až do ukončení sbírky. Vykoledovaná částka se pak sčítá pod dohledem úřadů. Každý, kdo přispěje, si tak může být jistý, že peníze poputují na správný účel,“ řekla Orlickému týdeníku za pořadatele koncertu Zdenka Burešová.

Někteří viděli koledníky poprvé 

V Bartošovicích, Neratově, Nové Vsi, Nebeské Rybné a Orlickém Záhoří chodila vždy jedna skupinka se třemi králi v čele s jedním vedoucím. V Rokytnici chodily skupinky dvě.  Vystřídalo se tady patnáct králů, dětí i dospělých. „Kasičky s vybranými finančními příspěvky se rozpečeťují na příslušných obecních nebo městských úřadech po ukončení koledování. Finanční příspěvky budou sečteny v Orlickém Záhoří 7. ledna, 9. ledna v Rokytnici a 14. ledna v Bartošovicích. „Právě tady se pohybovala koledující skupinka králů s nutným odpovědným doprovodem a zapečetěnou kasičkou Charity ČR. A nebyli to králové, ale královny, pocházející nikoli z východu, ale z chráněného bydlení Sdružení Neratov. Jako doprovod se osvědčuje místní domorodec, což umožňuje snazší pohyb a orientaci po vsi. I přes tuto výhodu to byl pohyb dosti náročný, vzhledem k rozsáhlosti obce, těžkému terénu a vytrvalému dešti. Přesto nálada ve skupince neklesala a byla povzbuzována štědrými dary do kasičky, v některých domech došlo i na ohřátí a občerstvení pro mokré krále,“ dodal k atmosféře v obci spoluorganizátor místní sbírky Petr Zámečník. Někteří lidé, návštěvníci a nově přistěhovalí, viděli krále poprvé a byli mile překvapeni. V Deštném chodili tři skupinky koledníků v sobotu 5. ledna od 10 do 15 hodin. „Výsledky bychom měli znát podle  dobrušské charity ve středu,“ řekl Orlickému týdeníku místostarosta obce Jiří Beran.

Foto: Petr Zámečník, Ludmila Hamáčková a Petra Uhlíková

Čtenářská diskuze