Tříkrálová sbírka vynesla na Dobrušsku téměř šest set tisíc

Letošní Tříkrálová sbírka byla pro Farní charitu v Dobrušce šestnáctá v pořadí. V Dobrušce a okolních obcích koledovalo 117 skupinek, celkem přes 500 lidí.

P1080828

Ani na České Meziříčí králové nezapomněli.
Foto: Archiv Farní charity Rychnov nad Kněžnou

DOBRUŠSKO – Koledníci Farní charity Dobruška, kteří se vydali do ulic, letos vybrali 574 498 korun. Loni to bylo 532 847 a předloni 494 906 korun.

Z celkově posbírané částky 532 tisíc korun se loni do Dobrušky k místnímu použití vrátilo z účtu Charity Česká republika 345 000 korun. Tato částka ještě nebyla dočerpána.

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že více než polovina vykoledovaných peněz (65%) zůstává v regionu, kde byly vybrány.

„Opět se ukázalo, že v Dobrušce lidé „Tříkrálovce“ věří a podle toho se také chovají…“

„Každým rokem se vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 100 korun. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho tisícikorun i dvoutisícovky. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také píší na veřeje dveří. K+M+B znamená: Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu. Proto také nepraktikujeme anonymní pouliční koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti,“ uvedla ředitelka Farní charity Dobruška Jana Poláčková.

Letos koledníkům nepřálo mrazivé počasí, ale jim to tolik nevadilo.

„Při letošní sbírce ani dvacetistupňový mráz neodradil malé krále vyrazit na svou pouť. Velká zima vyřadila jen několik nemocných, proto nepřišli. Lidé byli ale o mnoho vstřícnější, nabízeli teplo svého domova, čaj a někde dostali koledníci upletené ponožky, jinde náhradní rukavice. Děti si sníh i koledu dokázaly užít v radosti,“ vysvětlila Jana Poláčková.

Přímo v městě Dobrušce koledovalo 36 skupinek, a to celou sobotu 7. ledna, od rána od 9 hodin do 15.30 hod. Po ranním požehnání v kostele sv. Václava se vydali na koledu, obešli 3 200 dobrušských domácností a snažili se nikoho nevynechat.

Peníze z Tříkrálové sbírky používá charita tradičně na sociální službu, průměrně asi 180 000 korun ročně, na další pomůcky do charitní půjčovny zdravotních pomůcek či přímou finanční pomoc lidem v nouzi.

„Také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie. Přede dvěma měsíci jsem se byla v Indii osobně podívat, jak tento projekt funguje, a mohu říct, že jsem 100% přesvědčená, že i tyto peníze jsou vynakládány správně a účelně,“ řekla Jana Poláčková.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky je rekordní, a je o 41 651 korun vyšší než loni.

„Ráda bych všem poděkovala za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobrušským skautům, vedoucím skupinek, pánům farářům, tatínkům taxikářům, maminkám kuchařkám, školám za dobrou spolupráci. Městskému úřadu Dobruška patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky, v ostatních místech starostkám a starostům za pečetění a rozpečeťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klobas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky. Jménem Farní charity Dobruška všem do nového roku přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky,“ dodala ředitelka Jana Poláčková.

Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 7. ledna také ve farním obvodu Českého Meziříčí. V obci a okolí se vybralo se o téměř sedm tisíc korun více než loni.

Celkový výtěžek činil 49 655 korun – vybráno bylo v Rohenicích 6 510, ve Skršicích 5 570 a v Českém Meziříčí 37 575 korun. Vybraná částka bude použita na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, na podporu charitního díla a Domov sv. Josefa v Žírči.

Čtenářská diskuze