Tříkrálová sbírka v regionu vynesla téměř dva miliony

REGION – Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po dvacáté. V našem regionu ji pořádala Farní charita Rychnov. Farní charita Dobruška ji pro změnu zorganizovala po devatenácté na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi nad Orlicí.

Děkujeme 2020

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 36 obcích, kde se podařilo do 156 zapečetěných pokladniček vybrat 1 022 188 korun.

„Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní dvacáté Tříkrálové sbírky. Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně, a také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a úředníky v obcích. Děkuji též za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky a také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání koledníkům,“ uvedl ředitel Farní charity Rychnov nad Kněžnou Ondřej Barabáš.

Jasné využití

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka pro seniory a lidi s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také poskytnuta Sdružení Neratov, a to na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích.

Jak to vypadalo na Dobrušsku?

Tříkrálová sbírka spojuje lidi v šíření dobra a ani letos nezmizela štědrost a ochota dávat. Celkem 65 % vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky.

„Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi, matkám samoživitelkám a také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indii a na školství.

Loni jsme z TKS koupili auto, kterým naše osobní asistentky dojíždějí za lidmi nejen v Dobrušce, ale z větší části také do hor a do okolních obcí.

Dále jsme nakoupili další pomůcky do půjčovny pomůcek a tuto půjčovnu jsme přestěhovali do nových prostor v ulici Fr. Kupky 325. Zároveň jsme vybudovali lepší zázemí pro asistentky a novinkou je nový prostor a vybavení pro potravinovou banku. Všechny tyto aktivity jsou částečně hrazené i z této Tříkrálové sbírky,“ uvedla k tématu ředitelka Farní charity Dobruška Jana Poláčková.

V celém obvodu na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi nad Orlicí bylo zapečetěno 148 pokladniček a koledování se zúčastnilo přes 600 dobrovolníků.

„Opět se ukázalo, že lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Letos se v celém našem obvodu vykoledovalo 802 334 korun, což je o 106 000 korun více než loni.

Zajímavostí letoška je, že výtěžek nebyl tak těžký, jako býval. Důvodem je méně mincí, více bankovek.

Děkuji všem lidem dobré vůle za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání v kostelech, sponzorům, městským a obecním úřadům patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky, za pečetění a rozpečeťování pokladniček,“ dodala Jana Poláčková.

České Meziříčí

Tříkrálová sbírka proběhla také v Českém Meziříčí, a to s tradičním podáváním tříkrálovské polévky.

Bylo při ní vybráno celkem 53 675 korun, z toho 3441 korun se vybralo ve Skršicích a 3376 Kč při podávání tříkrálovské polévky.

Výtěžek půjde na kamenný lůžkový hospic ve Střežerách.

Čtenářská diskuze