Tříkrálová sbírka na Dobrušsku přinesla přes půl milionu

DOBRUŠSKO – Letošní Tříkrálová sbírka je pro Farní charitu v Dobrušce jubilejním patnáctým ročníkem. Tříkráloví koledníci vyšli do Dobrušky a okolních obcí se 113 zapečetěnými pokladničkami.
Koledníci Farní charity Dobruška, kteří se vydali druhý lednový víkend do ulic, vybrali letos 532 847 tisíc korun. Loni to bylo 494 906 korun.

vrcha

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že přes polovinu vykoledovaných peněz (65%) zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Peníze vybrané na Dobrušsku půjdou na nákup pomůcek do půjčovny zdravotních pomůcek farní charity, na podporu osobní asistence a další charitativní projekty.

„Po loňských 494 906 korunách jsem tak trochu doufala, že se nám podaří letos výsledek zaokrouhlit. Ale tak vysokou částku jsem opravdu nečekala. Máme radost z vykoledovaných peněz, ale především ze srdečného přijetí koledníků v domácnostech. Lidé byli štědří. Letos jsme vybrali rekordní počet peněz i díky tomu, že se podařilo v jednotlivých obcích zajistit místní koledníky. Poděkování patří nejen dárcům, ale i koledníkům a všem dobrovolníkům,“ uvedla ředitelka Farní charity Dobruška Jana Poláčková.

I Farní charita Rychnov nad Kněžnou počítá výsledky sbírky. Její výtěžek půjde na podporu Stacionáře sv. Františka, na pomoc lidem v nouzi z regionu, kteří žijí dlouhodobě na hranici chudoby, na pomoc do Indie a na vybavení chráněné dílny v Neratově – Bartošovicích v Orlických horách.

Čtenářská diskuze