Tříkrálová sbírka 2022

RYCHNOV N. K.– Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Farní charita Rychnov nad Kněžnou proběhne v Rychnově a okolí 8. ledna.

Výtěžek letos půjde na vybavení a provoz ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby, dále ke konkrétním lidem
a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK. Rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, redistribuce potravinové a materiálové pomoci, krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka a na projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
Čtenářská diskuze