Tříkrálová sbírka 2022

KRAJ – V lednu budou skupinky tří králů přicházet do našich domovů na koledu a přát lidem Boží požehnání do roku 2022. Pokud pandemická situace dovolí, tak po celou dobu naživo, ale  i on-line.

V regionech královéhradecké diecéze potrvá tradiční dobročinná Tříkrálová sbírka do 16. ledna.

„Pokud nebude vždy možné koledovat mezi lidmi, přijdou tři králové popřát lidem přes multimédia podobně jako loňském roce. Jsme připraveni na koledování přímo v ulicích našich měst a obcí, což si moc přejeme. Věříme, že se nám opět podaří naplnit poslání dobročinné Tříkrálové sbírky – šířit radostné poselství Vánoc, popřát lidem vše dobré v novém roce a díky štědrosti dárců také pomáhat nemocným a potřebným,“ řekla ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová.

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také příspěvkem do statické kasičky v charitních zařízeních, v kostelech, na úřadech a v obchodech. Lidé mohou přispět i finančním darem na účet sbírky až do 31. ledna nebo do online pokladničky na tříkrálovém webu. Návštěvníci online koledy na www.trikralovasbirka.cz mohou podpořit i přímo Charitu ve svém regionu, přehrát si přání, požehnání a stáhnout si online drobnosti. Pokud to epidemická situace dovolí, budou součástí tříkrálové koledy rozmanité akce a soutěže.

Sbírka pomůže především v regionech 

Kino pro koledníky za odměnu chystají v Hradci Králové, Náchodě, Dobrušce nebo Rychnově nad Kněžnou. Charita Česká republika připravila online soutěž pro koledníky na Instagramu. Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z darovaných příspěvků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým klientům terénních služeb, jinde z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným a znevýhodněným dětem.

Jako obvykle bude část výtěžku věnována na dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. Přehled všech záměrů a kde už sbírka pomáhá, najdete na www.hk.caritas.cz.

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také odesláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (více na www.darcovskasms.cz), finančním darem na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, nebo sledováním Tříkrálového koncert v neděli 9. ledna od 18 hodin v České televizi.

Čtenářská diskuze