Tříkrálová pokladnička čeká ve Stacionáři sv. Františka

RYCHNOV N. KN. – Do 20. ledna bude na své dárce čekat zapečetěná pokladnička ve Stacionáři sv. Františka, Palackého 111 v Rychnově nad Kněžnou (budova s barevnými okny naproti Policii ČR).

„Současná složitá situace nám nedovoluje organizaci Tříkrálové sbírky dle dobrých zkušeností z let minulých. Jsme však přesvědčeni o dobré vůli přátel charitního díla. Po mnoho let si Tři králové našli cestu ke dveřím dárců. Tento rok pokladničky čekají na své dárce na městských a obecních úřadech a dalších  veřejně přístupných  místech.

Ve Stacionáři svatého Františka je pokladnička k dispozici až do 20. ledna, každý všední den od 7 do 18 hodin. Zvoňte, rádi vám přijdeme otevřít. Na požádání vám doneseme nálepku K+M+B 2021 na dveře a kalendářích,“ zvou organizátoři sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také poskytnut Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích.

Čtenářská diskuze