Tři otázky pro politologa Michaela Hamana

HRADEC KRÁLOVÉ – Orlický týdeník se ještě jednou ohlédne za eurovolbami.

haman_fotografie

Eurovolby pro Orlický týdeník zhodnotil politolog Michael Haman.
Foto: Archiv Michaela Haman

Na tři otázky po eurovolbách, které se týkají jejich výsledku, nám odpověděl interní doktorand Michael Haman z katedry politologie FF Univerzity Hradec Králové.

Co říkáte na výsledky voleb, dalo se to čekat, případně proč jsou podle vašeho názoru takové, jaké jsou?
„Odhadovat výsledek voleb na základě předvolebních průzkumů je vždy obtížné. V tomto případě se jednalo o volby do Evropského parlamentu s tradičně nižší volební účastí, což ještě více komplikuje odhad. Agentury totiž v šetřeních musí brát v potaz pouze respondenty, kteří minimálně zvažují účast ve volbách. Respondent ale může svůj názor změnit a k volbám nedorazit. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny tu může nastat situace, kdy volič preferuje nějakou stranu, ale z důvodu nepodstatnosti evropských voleb k nim jednoduše nedorazí. Tyto volby bylo tedy daleko těžší odhadovat než do Poslanecké sněmovny. Mobilizace voličů byla pro strany naprosto klíčová. Zdá se, že hnutí ANO nedokázalo ani přes značnou kampaň mobilizovat všechny své příznivce, aby k volbám dorazili. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny mělo téměř 30 % hlasů, přičemž volební průzkumy potvrzují, že podobnou podporu má ANO i v současnosti. Ve volbách do Evropského parlamentu obdrželo zhruba o 9 % méně. Loajalita voličů ANO určitě není tak velká, jak by si Andrej Babiš představoval. Nízká volební účast pomohla opozičním stranám. Výsledek pro ČSSD bych se nebál označit za katastrofální. A to zejména z důvodu, že ČSSD je už šestým rokem vládní stranou, ekonomika roste a ČSSD disponuje prostředky pro zvyšování důchodů a dalších sociálních výdajů. Tuto sociálnědemokratickou politiku víceméně provádí, ale zdá se, že je to nedostatečné na oslovení voličů.“

Změní se volebními výsledky něco, co můžeme očekávat?
„Přestože se jedná „pouze“ o volby do Evropského parlamentu, tak nepochybuji, že budou mít pro politické strany následky. Nejvíce bych předpokládal, že u ČSSD, která musí zauvažovat o svém dalším postupu, pokud tento tragický výsledek nechce opakovat v následujících volbách, které jsou příští rok do krajských zastupitelstev. Určitě bych tedy očekával pnutí uvnitř strany a záleží jenom na ČSSD, co vyvodí z těchto voleb a jakou strategii zvolí pro další volby. ANO určitě chtělo dosáhnout lepšího výsledku, ale při nízké volební účasti může být relativně spokojeno. ANO může přesvědčovat příznivce, kteří nepovažovali tyto volby za podstatné, aby je přišli podpořit v příštích volbách. V případě vysoké účasti to bude právě ANO, které na ni vydělá. Dále kromě KSČM, která získala necelých 7 % a ztratila dva mandáty, bych v ostatních stranách předpokládal spokojenost. Pro Pirátskou stranu jsou potom volby jednoznačným úspěchem a etablují se jako stabilní prvek v českém stranickém systému. Ačkoli volby skončily neúspěchem pro ČSSD i KSČM, neočekávám, že by kvůli tomu padla vláda. Andrej Babiš po volbách nepřekvapivě potvrdil, že tyto volby nemají na vládu žádný vliv, což se od něj samozřejmě očekávalo. Situace je dosti problematická pro ČSSD, protože se musí začít vymezovat proti Babišovi a upozorňovat, že oni vlastně prosazují tu sociální politiku, jelikož právě ANO jim do značné míry bere hlasy. Nicméně pokud by odešly z vlády, tak na tom těžko v současné době vydělají, a naopak by ještě další hlasy mohly připadnout ANO.“

Jaké jsou podle vás názory na výsledek voleb u těch lidí, kteří k volebním urnám nepřišli? Proč myslíte, že vlastně volit nešli? Je možné, že je politika nezajímá, nebo si myslí, že nic nezmění?
„Volební účast byla vskutku nízká, v rámci Evropské unie po Slovensku a Slovinsku nejnižší. Nicméně se jednalo o 10 % nárůst oproti posledním volbám do Evropského parlamentu. Z výzkumů víme, jaký profil mají občané, kteří se pravděpodobněji dostaví k volebním urnám. Pravděpodobněji půjde volit občan s vysokoškolským diplomem a vyšším příjmem než občan se základním vzděláním a nízkým příjmem. Zároveň víme, že v Česku je vyšší volební účast v obcích, které mají lepší životní podmínky. Tím mám na mysli kombinaci indikátorů jako nezaměstnanost, dostupné bydlení, dostupnost zdravotní péče atp. Bezpochyby máte pravdu, že se v těchto volbách projevily dva faktory najednou. Občané, kteří se vůbec nezajímají o politiku, pravděpodobně nedorazí ani v jiných volbách. Nicméně potom je tady faktor toho, že spousta lidí nemá povědomí, jak funguje Evropská unie a k volbám nepřijde, protože se domnívá, že jejich hlas je úplně irelevantní. To je určitě škoda při srovnání účasti ostatních členských států. Domnívám se, že lidem, kteří se nezúčastnili voleb je výsledek úplně lhostejný. Zkrátka nepovažují Evropský parlament za smysluplný orgán. Důvodů může být samozřejmě více. Myslím si ale, že velkým problémem je neznalost institucí Evropské unie, který je spojený s přístupem řady českých politiků k Evropské unii. Ti totiž rozdělují Evropskou unii a Česko na „oni“ a „my“. Nedivím se, že je pro řadu občanů potom přirozené nevolit do orgánu, kterému sami nedůvěřují.“

Čtenářská diskuze
Tags: ,