Tři králové sesbírali téměř 700 tisíc

RYCHNOVSKO – Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve třiceti obcích. Koledníci do 131 zapečetěných pokladniček vybrali 677 405 korun.

IMG_0346

Z Častolovic.
Foto: Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Celkem 65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru. A to na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, dále konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, na vybavení chráněné dílny v Neratově a také na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku.

Poděkování

„Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní šestnácté Tříkrálové sbírky. Děkuji za štědrost lidem, kteří ji podpořili finančně, děkuji také koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení. Děkuji rovněž za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. Děkuji také pánům Suchárovi a Stejskalovi za mši svatou a požehnání koledníkům i kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou. Přeji vše dobré v roce 2016,“ uvedla ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou Eva Šmídová.

V jednotlivých obcích byl tento výtěžek

Rychnov nad Kněžnou 150 110 korun (z toho Dlouhá Ves 6 122 korun), Solnice 45 019 korun, Skuhrov nad Bělou 28 211 korun, Kvasiny 31 971 korun, Borohrádek 21 408 korun, Vamberk 58 142 korun, Záměl 19 013 korun, Vrbice 8 878 korun, Častolovice 20 777 korun, Černíkovice 29 929 korun, Synkov – Slemeno 11 506 korun, Kostelec nad Orlicí 29 226 korun, Lično 14 841 korun, Chleny 6 105 korun, Krchleby 3 364 korun, Javornice 4 212 korun, Slatina nad Zdobnicí 24 805 korun, Pěčín 8 591 korun, Potštejn 17 557 korun, Třebešov 9 560 korun, Byzhradec 7 388 korun, Polom 4 273 korun, Hřibiny – Ledská 8 838 korun, Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23 254 korun, Lhoty u Potštejna 4 930 korun, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 9 356 korun, Rybná nad Zdobnicí 10 394 korun, Rokytnice v Orlických horách 28 120 korun, Bartošovice v Orl. horách 29 536 korun (z toho Neratov 22 899), Orlické Záhoří 6 637 korun.

Čtenářská diskuze