Třetí adventní koncert v Bartošovicích

BARTOŠOVICE V O. H. – III. Adventní koncert z cyklu Advent mezi horami se konal v sobotu 15. prosince v Bartošovicích v Orlických horách v kostele sv. Máří Magdalény. S adventními a vánočními písněmi tu vystoupil smíšený pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče. Program se nesl v příjemné atmosféře za hojné účasti posluchačů, kteří se s pěveckým sborem loučili dlouhotrvajícím potleskem. Závěrečný koncert cyklu se skuteční v sobotu 22.12.2018 od 14:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Vystoupí pěvecký sbor Avonotaj ze Šumperka.

Text a foto: Jana a Magdaléna Matyášovy

Čtenářská diskuze