Tradiční dožínky v Polsku

REGION – Na dožínkové slavnosti si můžete vyjet i do polského příhraničí.

Dožínky003

Tak jako v minulých letech i letos pořádá partnerská Gmina Klodsko tradiční dožínky coby svátek těžké práce zemědělců. V minulosti zajišťoval Mikroregion Rychnovsko (dobrovolný svazek obcí) účast obyvatel našeho regionu na tomto svátku. Na dožínky vyjížděly až čtyři autobusy z různých míst – ze Slatiny, Javornice, Skuhrova, Kvasin, Rychnova, Vamberku a Rokytnice. V posledních letech zabezpečuje účast na dožínkách výjezdem jednoho autobusu Spolek pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (SRR ČPS). Na polských dožínkách také aktivně vystupovaly skupiny našich dětí a mládeže, ale i seniorů v hlavním programu – např. tanečníci z Déčka z Rychnova n. K., mladí karatisté z klubu SHIN-KYO, mladí sportovci ze Sokola Doudleby s tancem capoeira, seniorky z Floriteamu z Doudleb, Králičí hop a další. Čeští účinkující budili svým vystoupením vždy velkou pozornost.

Letošní dožínky se budou konat v neděli 26. srpna 2018 v obci Gorzuchów (asi 9 km od Klodska).

Program dožínek začíná ve 12 hodin. Nejprve se uskuteční mše svatá, potom proběhne předávání dožínkových chlebů a věnců hospodáři a vyhodnocení rolníků.

Od 15.15 hodin až do večerních hodin bude probíhat zábavný program na pódiu.

Z našeho regionu nebude na pódiu vystupovat nikdo, ale v prostoru dožínek bude probíhat ukázka Králičího hopu, kterou bude zajišťovat stejnojmenný spolek z Rychnova n. K.

Protože je v autobusu, který na dožínky pojede (ve 12 hodin z Rychnova n. K.), ještě několik volných míst, mohou se zájemci hlásit u vedoucího zájezdu a předsedy SRR ČPS Ing. Vladimíra Hulmana na telefonu 736 633 171.

VLADIMÍR HULMAN

Čtenářská diskuze