Tisíce skautek a skautů z třinácti zemí se sešly v Josefově

JAROMĚŘ/REGION – Český Junák hostil 49. Intercamp neboli mezinárodní setkání skautek a skautů. V areálu bastionové pevnosti Josefov na okraji Jaroměře byla pro děti z třinácti zemí připravena řada aktivit, workshopů a především her a soutěží, do kterých zve tentokrát pořadatelský tým i širokou veřejnost.

IMG_5989

Foto: Nadace ČEZ

Tábořiště v areálu pevnosti Josefov se účastníkům Intercampu 2016 otevřelo v pátek 13. května. Sobotní slavnostní zahájení odstartoval tři dny plné zábavných aktivit, které pro 3 072 skautek a skautů letos připravil český Junák.

„Intercamp má již spoustu let tradiční programové schéma, které je vždy originálně naplňováno programovými týmy. I letos se tak u nás skauti mohli těšit na takzvané ticket activities, které se odehrávají v prostoru tábořiště, a plaza activities neboli drobnější tvůrčí činnosti, jimiž se účastníci obvykle zabavují ve svém volném čase. Další rozsáhlý blok tvoří hike, jenž skauty zavádí do okolí tábořiště, a připraveny byly i oblíbené večerní programy,“ uvedl vedoucí Intercampu 2016 Lukáš Šlehofer.

Skautky a skauty z Česka, Německa, Nizozemska, Francie, Británie, USA, Belgie, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska a Ukrajiny čekala zábava i soutěžení. Hlavním cílem projektu je zejména zdokonalování takzvané soft skills, mezi které patří například upevňování týmové spolupráce nebo zlepšování komunikace v cizím jazyce. Nechyběly ani zajímavé večerní koncerty nebo oblíbený Food festival, na němž účastníci vzájemně ochutnávají vlastnoručně uvařené národní pokrmy. Čeští skauti nachystali program také pro širokou veřejnost.

Konání čtyřdenního mezinárodního setkání skautů, které Česká republika hostí v jeho téměř padesátileté historii teprve potřetí, podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 235 tisíc korun. A to prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, jež je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů.

„Historie mezinárodních setkání mladých skautů a skautek se začala psát už v roce 1966, avšak hodnoty, na kterých stojí, jsou stejně důležité dnes jako tehdy. Vzájemná tolerance a schopnost spolupráce jsou nezbytnými předpoklady úspěchů jak v osobním, tak celospolečenském měřítku, proto jsme jejich šíření mezi mladými lidmi prostřednictvím třetího Intercampu na českém území podpořili,“ dodala ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Čtenářská diskuze