Terapeutickou dílnu v Polánkách podpořila Nadace ČEZ

REGION – Projekt Sociálně terapeutické dílny LaFarmy podpořila Nadace ČEZ. V Polánkách nad Dědinou tak vznikla nová sociální služba nabízející pracovní aktivity lidem s mentálním postižením a psychiatrickým onemocněním. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili projekt a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v částku 51 466 korun.

LaFarmu, sociálně terapeutickou dílnu provozuje organizace SKOK do života, o.p.s., která poskytuje sociální služby v Hradci Králové.

„Celý projekt dostal příznačný název LaFarma, protože se její aktivity zaměřují na práce na zahradě, pěstování bylinek, údržbu a obnovu ovocného sadu, zpracování jablek, lehké zahradní práce apod. V zimních měsících jsou to činnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky například práce v keramické dílně. Jednou měsíčně bývá připravován pro klienty odpolední program s možností vyrobit si vlastní výrobek, například hmyzí hotel nebo lapač snů,“ sdělila mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková Beránková.

Oblíbený mobilní kurník

V rámci projektu LaFarma došlo k zakoupení materiálu a nářadí nezbytného pro práci na zahradě, pro chov slepic a další zahradní a polní práce. Nadace ČEZ pomocí aplikace Pomáhej pohybem přispěla částkou 51 466 korun. Klienti tak mohou společně s asistenty plnohodnotně „farmařit“. V LaFarmě se zaradovali z aku sekačky, vyvýšeného skleníku nebo třeba pařeniště. Co ale udělalo opravdu velikou radost, byl mobilní kurník s automatickým zavíráním, kde našlo domov 6 slepic, které si klienti hned oblíbili.

„LaFarma působí v pronajatém prostoru organizace Les Chalupes, z.ú. Jedná se o rodičovskou organizaci, která sdružuje rodiče handicapovaných dětí. Vizí této organizace je vybudovat v Polánkách nad Dědinou chráněné bydlení, které bude projekt LaFarma doplňovat a přispěje tak k naplnění myšlenky všech sdružujících se rodičů. A to zajistit svým dětem do budoucna odpovídající bydlení s pracovními aktivitami…První díl této skládačky se již realizuje a velké díky patří Nadaci ČEZ,“ řekla Jitka Jirsová ze Skoku do života.

Projekt Pomáhej pohybem

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Čtenářská diskuze
Tags: