Suma za kauce za zásahy do krajských silnic bude 33,5 milionu

REGION – Královéhradecký kraj v roce 2017 změnil systém zpoplatnění zvláštního užívání silnic, silničních pozemků a pozemků ve svém majetku. Za 32 měsíců, kdy tento systém platí, Správa silnic Královéhradeckého kraje na kaucích inkasovala téměř 33, 5 milionu korun.

cesta_silnice

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Při zavádění vratných kaucí nebylo naším cílem postihovat obce a města za to, že se pouští do investičních projektů. Na druhou stranu je zapotřebí nějakým způsobem chránit majetek Královéhradeckého kraje. Pokud po uložení inženýrských sítí pod povrch krajské komunikace investor uvede tuto silnici do původního stavu, složenou částku mu postupně vrátíme v plné výši,“ zdůvodnil smysl vratných kaucí první náměstek hejtmana Martin Červíček, do jehož gesce spadá oblast dopravy a silničního hospodářství.

Systém vratných kaucí funguje tak, že po splnění smluvních podmínek a po převzetí silničního pozemku se 50 procent této částky vrací zpět na účet investora. Zbývající druhá polovina vratné kauce se následně vrací po uplynutí záruční lhůty uvedené ve smlouvě a odstranění případných závad. Pokud investor nesplní smluvní podmínky, nedojde k vrácení zbytku kauce a Správa silnic Královéhradeckého kraje jej zúčtuje jako náhradu za zvláštní užití.

Rychnov má 64 uskutečněných smluv

„V období od října roku 2017 do června letošního roku jsme uzavřeli celkem 412 smluv o zvláštním užívání, kdy hodnota vratné kauce dosahovala 59 milionů korun. Správa silnic Královéhradeckého kraje za uvedené období inkasovala z 265 uskutečněných smluv téměř 33,5 milionu korun.

Zároveň investorům vrátila 8,9 milionu korun za 75 dokončených a převzatých investičních projektů,“ doplnil náměstek Červíček.

Z celkových 412 uzavřených smluv k investičním projektům nejvíce připadlo na okres Jičín, kde se podepsalo 129 kontraktů o vratné kauci.

Následoval okres Hradec Králové s 91 uzavřenými smlouvami. Na okres Náchod připadlo 73 dohod a Rychnov 64. Nejméně uzavřených smluv o vratných kaucích připadlo na okres Trutnov, kde se od října roku 2017 podepsalo celkem 55 dohod.

Čtenářská diskuze
Tags: ,