Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je opět otevřena – panují tu bezpečnostní hygienická opatření

HRADEC KRÁLOVÉ/REGION – Nabídku výpůjčky knih i dalších programů Studijní a vědecké knihovny využívají ke své práci rovněž zájemci z řad čtenářů a badatelů regionu Rychnova nad Kněžnou. Svojí působností se jedná o jedinou instituci svého zaměření v kraji. Kvůli koronavirové pandemii byly její brány uzavřeny v pátek 13. března. Po rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. dubna, jímž se uvolnilo opatření proti šíření COVID 19, a dle rozhodnutí vedení vědecké knihovny, byla opět zpřístupněna veřejnosti za přísných hygienických podmínek 29. dubna. Již od pondělí 27. dubna si však mohli čtenáři objednávat knihy on-line z domova.

4

„Knihovna je zatím otevřena v omezeném režimu,“ říká ředitelka Eva Svobodová.
Foto: Archiv SVK HK

26 000 publikací

Než knihovna otevřela, bylo takto objednáno přibližně tisíc čtyři sta dokumentů. V době uzavření knihovny čtenáři vrátili do biblioboxů na čtyři a půl tisíce knih. Na konci měsíce dubna měli vypůjčeno přibližně dvacet šest tisíc publikací. Platnou registraci do knihovny mělo na konci loňského roku 12 118 uživatelů.

U ředitelky studijní a vědecké knihovny Evy Svobodové jsme se informovali na několik základních témat.

Které on-line programy týkající se zdělávání můžete v současnosti nabídnout seniorům a dalším zájemcům?
„Knihovna je zatím otevřena pouze v omezeném režimu. Jsou poskytovány jen výpůjční služby a základní informační a poradenské služby. Abychom seniorům umožnili bezpečnější návštěvu knihovny, jsou jim vyhrazeny úterky a čtvrtky od 9 do 10 hodin. Přístupný zatím není ani volný výběr, ani studovna periodik. Co se týká Klubu seniorů, naši členové přišli sice o pět setkání, ale po domluvě s lektory a s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, s nímž knihovna spolupracuje, byly tyto akce přesunuty na druhé pololetí letošního roku. Stalo se tak po předchozím průzkumu mínění samotných členů. Stejně tak s muzeem ještě diskutujeme o možnosti letních setkání. Samozřejmě v případě, že to bude možné a bude o ně zájem. Do příštího pololetí opět plánujeme lekce týkající se prvních kroků s počítačem a chytrým telefonem. A to nejen pro starší a pokročilé. Knihovna se také snaží vyhovět přáním o školení, která senioři často iniciují. V současné době nabízíme na hlavní stránce svého webu také on-line služby. Jsou jimi např. možnosti využití digitální knihovny, elektronických databází, nebo tip, kde je mj. možné získat volně dostupné elektronické publikace nebo audioknihy. Pro všechny je také určen průvodce Knihovny proti viru, který slouží jako rozcestník při vyhledávání a výběru elektronických zdrojů pro všechny věkové kategorie. Studijní a vědecká knihovna rovněž zprostředkovává užitečné odkazy na vzdělávací programy a výukové materiály nebo nabízí zpracování rešerší. Pro starší generaci pak má knihovna připravenou náhradu za neuskutečněné kurzy trénování paměti – na webu a facebooku knihovny se objevují krátké hádanky a přesmyčky pro pobavení stejně jako on-line prohlídky výstav a další informace.“

Která bezpečnostní opatření panují a budou i v budoucnu v knihovně panovat? Mohou k vám lidé bez obav přijít?
„Udělali jsme opravdu vše proto, aby se u nás naši návštěvníci, včetně seniorů, cítili zcela bezpečně. Byl upraven třeba harmonogram úklidu, prostory se pravidelně dezinfikují, u vchodu do knihovny je k dispozici dávkovač s dezinfekcí. Knihovníci a knihovnice také pracují za ochrannými štíty v rouškách a rukavicích. Oba biblioboxy před vchodem do knihovny jsou otevřeny nonstop. Pokud jde návštěvník do knihovny své výpůjčky pouze vrátit, je doporučeno využít právě tuto venkovní službu. Veškeré dokumenty, které se vracejí, jsou potom odkládány na dva dny do karantény a teprve poté putují zpět do skladu nebo ke čtenářům. Také jsme omezili otevírací dobu, a to na pět hodin, stejně jako počet návštěvníků. V jednu chvíli může být v knihovně pouze 25 uživatelů. Na webu a facebooku knihovny (www.svkhk.cz) je možné získat nejnovější informace, které doporučujeme průběžně sledovat.

Čtenářská diskuze