Studenty čeká ve školách příjemnější prostředí

REGION – Letošní prázdniny opět byly ve většině škol ve znamení investic, oprav a rekonstrukcí. Pro školu a její zaměstnance je to totiž doba, kdy se realizují různé akce, které nelze provádět během školního roku.

Dobrušská průmyslovka má novou spojovací chodbuDSC_5289 (1)

Dobrušská průmyslovka má novou spojovací chodbu.
Foto: Archiv školy

Několik dalších stavebních akcí pak přechází z prázdnin do začátku nového školního roku. To se týká opravy palubovky sportovní haly rychnovského gymnázia či úprav dílen kostelecké zemědělské školy a také výměny kotlů a opravy sociálního zařízení jičínské průmyslovky. Samozřejmě, že množství dalších stavebních akcí se pak připravuje nebo probíhá po etapách v průběhu několika let.

Studenty rychnovského gymnázia nejvíce potěší novinky ve Sportovní hale Romana Šebrleho – opravy dosud stále probíhají a budou ukončeny až v první polovině října.

Nové vybavení i projekty

„Jedná se o novou palubovku se špičkovým dánským sportovním povrchem, nové protihlukové obložení a další menší práce za téměř čtyři miliony korun. Studenti pocítí i kompletní výměnu hardwaru v jedné počítačové učebně, výraznou rekonstrukci wi-fi sítě i modernizaci školní knihovny. Když se zadaří, tak na konci září po letech otevřeme, ve spolupráci s firmou Beseda Bio, školní bufet,“ prozradil ředitel gymnázia Petr Kačírek.

Řemeslníci o prázdninách obsadili i dobrušskou průmyslovku.

V minulém školním roce byla vybudovaná venkovní spojovací chodba, která umožní žákům pohodlný a bezpečný přesun z hlavní budovy do všech učeben v přístavbě školy včetně tělocvičny. Slavnostně otevřená byla před prázdninami.

„Během prázdnin byl v zájmu bezpečného pobytu žáků ve škole rozšířen elektronický přístupový systém do budovy školy. Dále proběhla oprava vnější omítky, malování, údržba oken, údržba objektu domova mládeže a byl pořízen nový nábytek,“ řekl ředitel průmyslovky Milan Maršík.

Změny čekají i na studenty Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce.

„Dokončili jsme konektivitu v celém školním areálu. Škola je členem mezinárodní společnosti EDUROAM, což je počítačová infrastruktura pro transparentní používání sítí univerzit a jiných vzdělávacích institucí. Pro naše žáky zejména oboru informační technologie to má obrovskou výhodu. Dále připravujeme investičně náročný projekt na bezbariérovost budovy školy včetně třech sociálních zařízení. Dvě učebny jsou vybaveny novým nábytkem.

Po prázdninách dojde ke kompletní obměně vybavení na domově mládeže. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo rozvoj naší školy schváleným investičním projektem v objemu cca 84 milionů korun na stavbu nové budovy s výukovou halou s CNC obráběcími stroji, reálnou výukou robotizace – máme sedm skutečných robotů KUKA, které čekají na nové prostory – novou svářečskou školou a osmi moderně vybavenými odbornými učebnami,“ informoval ředitel školy Vladimír Voborník.

Žáci školy dále budou jezdit na tematické zájezdy, kulturní a sportovní akce po celé republice zdarma. Cestovné i vstupné je hrazeno z projektu školy. Například těsně před prázdninami opět navštívili Český Krumlov, kde je čekal rafting po Vltavě, prohlídky muzeí a výstav a večer kulturní zážitek z otáčivého hlediště.

„Nadstandardní podporu našim žákům během výuky se též podařilo vyjednat s některými podniky a organizacemi, které budou žákům finančně přispívat nemalou měsíční finanční částkou. V neposlední řadě se nám podařilo obhájit certifikát kvality ISO 9001. Zřizovatelem školy jsou totiž již třináctým rokem strojírenské podniky a organizace, pro které je značka kvality ISO nezbytnou samozřejmostí. Právě do těchto organizací z naší školy odcházejí absolventi technických oborů, kteří jsou podle hodnocení podniků velmi dobře připraveni nejen po stránce teoretické, ale i praktické. A proto je ISO pro školu, stejně jako pro kvalitní organizace, samozřejmostí,“ doplnil Vladimír Voborník.

Čtenářská diskuze