Stavba obchvatu Domašína může začít, kraj už vybral zhotovitele

RYCHNOVSKO – Rada Královéhradeckého kraje schválila výběr zhotovitele přeložky silnice II/321 mezi Častolovicemi a Solnicí na Rychnovsku. Silniční obchvat postaví společnost EUROVIA CS za 65 milionů korun bez Dph.

Stavební práce potrvají více než rok.

„Ve výběrovém řízení na zhotovitele obchvatu Domašína jsme obdrželi celkem čtyři nabídky. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EUROVIA CS, která stavbu zhotoví za 64,6 milionu korun bez Dph,“ okomentoval veřejnou zakázku radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic.

Stavební práce začnou na podzim tohoto roku a celkově potrvají přibližně 15 měsíců.

Administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), oddělení průmyslových zón.

Stavba spočívá ve vybudování přeložky komunikace II/321 na území obce Černíkovice na Rychnovsku. Jedná se o obchvat místní části Domašín. V souladu s územním plánem přeložka povede volnou plochou mezi Domašínem a Černíkovicemi za hranicí občanské a průmyslové zástavby.

Přeložka silnice II/321 se plynule napojí na současnou komunikaci před a za Domašínem. Navržená trasa vede nezastavěným územím v celkové délce 1984 metrů. Z hlediska dopravního řešení bude do Domašína přístup od II/321 pomocí okružní křižovatky. Součástí odvodnění silnice II/321 budou dvě retenční nádrže, které budou odvádět vodu do Třebešovského potoka.

„Obchvat Domašína výrazně zlepší kvalitu života v centru obce. Dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také se podstatně omezí možnost střetů automobilů s chodci. Je to důležitá stavba v rámci rozvoje celé solnicko-kvasinské průmyslové zóny, jejíž financování pokryje v plné výši Státní fond dopravní infrastruktury,“ informoval hejtman kraje Jiří Štěpán.

Stavba nové komunikace proběhne bez výrazného omezení silničního provozu. Omezení nastane pouze v době provádění napojení na stávající komunikační síť.

Čtenářská diskuze