Starostové žádají rychlou realizaci ochrany před povodněmi

REGION – V úterý 4. října se uskutečnilo projednání současného stavu realizace protipovodňového opatření v Mělčanech se starosty dotčených obcí. Na setkání investiční ředitel Povodí Labe Petr Martínek podrobně informoval o stavu žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a popsal proces správního řízení od podání žádosti dne 1. září 2014 až do současnosti.

P1130228

„Všichni zúčastnění starostové vyjádřili požadavek na rychlou realizaci ochrany před povodněmi a zároveň velké zklamání nad tím, že ani 18 let po katastrofální povodni není opatření realizováno, respektive není ani vydáno územní rozhodnutí o umístění této veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi. Dále jsem popsal důvody našeho odvolání proti usnesení o přerušení řízení, které vydal stavební úřad v Dobrušce, pro jeho nesprávnost a nezákonnost. Protože, kromě města Dobruška, nejsou ostatní obce účastníky řízení a nemají tak potřebné informace, předalo Povodí Labe jako investor připravované stavby zástupcům obcí relevantní dokumenty za minulé období a slíbilo předávat od této chvíle samosprávám ohrožených obcí kopie úředních listin v této věci. Nezbývá než věřit, že odvolání proti přerušení řízení bude vyhověno, řízení bude pokračovat a neprodleně bude vydáno územní rozhodnutí na tuto veřejně prospěšnou stavbu na ochranu života, zdraví a majetku obyvatel ohrožených obcí,“ uvedl Petr Martínek.

Zúčastnění se dohodli, že se budou scházet pravidelně, aby byli informováni o dalším postupu a také na dalších krocích, které podniknou, aby se mohlo pokračovat v přípravě stavby. To znamená v první řadě obnovit přerušené řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Čtenářská diskuze