Starosta mezi rychnovskými seniory

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – V rychnovském klubu seniorů besedoval starosta města Jan Skořepa víc než jeden a půl hodiny 18. září. Bylo to, jak slíbil před volbami (a slovo dodržuje), další pravidelné setkání s občany o životě města. Témat bylo hodně – od parkování, poplatků, chodníků, popelnic, úklidu až po přípravu kanalizace v tzv. nové Sibiři. Hovořilo se i orekonstrukci pěší zóny (první úsek bude hotov příští rok) i úpravách cest na hřbitově. Úvodním tématem, vnímaným posluchači velmi pozorně, bylo současné hospodaření Rychnova: „Město si za necelé tři roky nevzalo ani korunu úvěru, na konci září bude splaceno 32 milionů starých dluhů a nemá žádný dluh navíc. Letos o prázdninách začaly opravy Záklaní školy Kolowratská (do ní chodil Karel Poláček), a tak má novou střechu, příští rok se vymění okna, další rok rozvody a sociální zařízení a čtvrtým rokem se práce dokončí. A Emauzy? Městu se je podařilo získat zpátky, ale ve strašném stavu, dům je vybydlený a neobyvatelný – odtrhané lino, statický problém, bez jediné vodovodní baterie,“ řekl starosta.

Foto: Josef Krám

Foto: Josef Krám

S velkým zájmem a radostí přítomní vyslechli starostovu informaci o tom, že německý velvyslanec, který přijel k nám do Rychnova v červnu, byl doslova unešen vystoupením Prausova sboru, který mu na nádvoří kolowratského zámku zazpíval na uvítanou německou a českou hymnu. „Za 14 dní přišel dopis od něj s pozváním Prausovu sboru na oslavu státního svátku Německa 3. října na německém velvyslanectví v Praze. Pro nás z maléhoRychnova v podhůří Orlických hor je to velká čest tam vystoupit, a tak město sboru zaplatí cestu autobusem.Bude tam česká elita, čeká se tisíc hostů, prausovci tam zazpívají českou a německou hymnu,“ dodal závěrem.

Čtenářská diskuze