Spoluzakladatel legendární značky FAB by oslavil 140. narozeniny

RYCHNOV N. K. –Světoznámá legendární značka z Rychnova nad Kněžnou si připomněla jednoho ze svých zakladatelů.
ASSA ABLOY

IMG_1648

Dne 23. srpna 2020 uplynulo 140 let od narození Aloise Fáborského, spoluzakladatele rychnovské továrny na zámky značky FAB. Společnost založil se svým společníkem Františkem Šedou v roce 1911 právě Fáborským pod názvem Továrna na železné zboží Fáborský a Šeda, společnost s ručením obmezeným.

Historické milníky

Od té doby prošla rychnovská FABka, jak ji dodnes rádi její zaměstnanci nazývají, svým vývojem, který souvisel se změnami společenského prostředí. Po úspěšných letech, kdy se továrně dařilo nejen na domácím trhu, ale i při exportních aktivitách, patří k historickým milníkům jistě rok 1948, kdy byla na továrnu uvalena národní správa. Což fakticky znamenalo znárodnění, restrukturalizaci podniku, likvidaci některých provozů v Třebechovicích a Hradci Králové, ale také posílení pozice na domácím trhu díky omezení konkurenčních, zejména zahraničních, výrobců. V roce 1968 pak ještě došlo ke krátkém svobodnému nadechnutí, kdy v továrně zavládl podnikatelský duch, ale o rok později se vše opět v souvislosti se společenským vývojem vrátilo do starých kolejí. Po sametové revoluci vznikla v roce 1992 akciová společnost FAB, došlo k postupné certifikaci všech produktů a výroba stoupla na roční produkci přesahující 1,8 milionu stavebních zámků.

Po následném sloučení s globální skupinou ASSA ABLOY významně vzrostla výrobní efektivita a investice do automatizace, díky čemuž stoupla průměrná roční produkce na 10 miliónů zámků různých evropských značek. Úspěšný rychnovský podnik ASSA ABLOY je dnes díky své výrobní strategii a zkušeným zaměstnancům významným vývojovým centrem pro mechanické a elektromechanické cylindrické vložky a přesouvají se do něj výrobní technologie z celé Evropy. Byl Krajskou hospodářskou komorou vyhlášen jako firma roku, díky svému zodpovědnému přístupu nese titul Bezpečný podnik, dosahuje ročního obratu 1,25 miliardy korun, zaměstnává téměř 500 pracovníků a důstojně tak navazuje na odkaz zakladatele FABky Aloise Fáborského.

A právě minulý pátek, pro českou společnost tak významný den, se vedení společnosti ASSA ABLOY Rychnov rozhodlo odhalit pamětní desku, věnovanou Aloisi Fáborskému. Jednatel společnosti Jan Galda k tomu uvedl: „Pro mě osobně je jak pan Alois Fáborský, tak i jeho syn Antonín, který po něm vedení fabriky převzal, velikou inspirací. Museli překonávat válečné krize nebo se vyrovnat se zestátněním podniku v padesátých letech. Zvlášť dnes, v době poznamenané další nečekanou a zásadní globální hospodářskou krizí, nám jejich odhodlaný přístup k překonávání překážek ukazuje, že je potřeba se nezastavovat, ale naopak přidat a nebát se změn. Proto chceme vzdát čest panu Aloisi Fáborskému alespoň tímto skromným způsobem“.

Odhalení pamětní desky, umístěné přímo na budově, kde měl Alois Fáborský svoji pracovnu, se zúčastnili kromě vedení společnosti také rodinní příslušníci – vnučka paní Jaroslava Weisová a pravnučky paní Veronika Gajdošová a paní Daniela Burianová s dětmi. Ta při této příležitosti ocenila snahu vedení společnosti ASSA ABLOY Rychnov o zachování odkazu jejího pradědečka i dědečka, zmínila podstatné detaily ze pracovního i osobního života obou mužů a popřála vedení hodně zdaru na domácím a světovém trhu.

Čtenářská diskuze