Sociální služby v kraji dostanou finanční injekci

KRAJ – Krajští radní schválili dofinancování sociálních služeb z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb a z prostředků státního rozpočtu pro Královéhradecký kraj do této oblasti pro rok 2021. Konečným příjemcům kraj celkem rozdělí 1, 17 miliardy korun.

„Rychlé dofinancování je nezbytné kvůli zachování dostupnosti a kvality péče. Finanční prostředky jsou určeny poskytovatelům v oblasti sociálních služeb, zejména pak na provoz zařízení a služeb pro seniory a hendikepované spoluobčany,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za sociální oblast.

Výši přidělených finančních prostředků kraj posuzoval podle dat, kde poskytovatelé služeb uvedli průběžné náklady a výnosy z vlastní činnosti k poslednímu červnu letošního roku a prognózu celkových nákladů a výnosů z vlastních činností za celý rok 2021. Dále uvedli veškeré poskytnuté zdroje z veřejných prostředků.

„Při rozhodování o výši dotace jsme vycházeli z aktuálních informací. V této oblasti chybí peníze dlouhodobě, a to nejen na provoz a zajištění sociálních služeb, ale například také na zvýšení platů pracovníků, kteří se o seniory a zdravotně postižené lidi starají,“ dodala náměstkyně.

Mezi podpořené poskytovatele patří například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelské služby, pečovatelská a odlehčovací centra, domácí hospice, farní charity, občanská poradenská střediska, centra sociální pomoci, stacionáře, centra pro osoby se zrakovým či sluchovým postižením a další.

Čtenářská diskuze