Smlouvy o železniční dopravě – ve finále dva dopravci

KRAJ – Královéhradecký kraj je ve finále výběru dopravců, kteří budou příštích deset let zajišťovat veřejnou železniční dopravu. Smlouvy, podle nichž se bude jezdit od prosince 2021, může uzavřít formou přímého zadání.

vlak

Královéhradecký kraj zveřejnil svůj záměr uzavření smlouvy v polovině roku 2019 a zároveň obeslal s výzvou k jednání 31 dopravců, kteří měli oprávnění provozovat drážní dopravu. Pro účely smluvního zajištění rozčlenil své území do 5 oblastí: Česko-polské pohraničí, Český ráj, Jihovýchod, Severovýchod a Severozápad.

Zájem o smluvní zajištění projevilo šest dopravců, přičemž o každou oblast kraje minimálně tři z nich. Po společném projednání všech parametrů zakázky podalo konkrétní nabídky pět dopravců.

„Tyto indikativní nabídky jsme posuzovali zejména z ekonomického a technického hlediska ve smyslu předpokládané objednávky dopravní obslužnosti a nákladů spojených s provozováním veřejné železniční dopravy. V některých případech jsme si vyžádali doplňující informace. Po důkladné analýze všech aspektů jsme vybrali dva dopravce, s nimiž chceme v případě dalšího úspěšného jednání uzavřít smlouvy o zajišťování veřejné dopravy,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání projednala aktuální informace o výběru drážních dopravců a schválila zveřejnění „OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU UZAVŘENÍ SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PŘÍMÝM ZADÁNÍM“ pro všech 5 provozních souborů.

I po zveřejnění tohoto oznámení a všech povinných informací bude Královéhradecký kraj nadále pokračovat v jednání s dopravci, a to jak o otázkách ekonomických a technických, tak především smluvních, a to až do okamžiku, kdy budou dojednány i poslední detaily podmínek plnění.

V případě úspěšných jednání a uzavření smluv by železniční dopravu v kraji zajišťovaly – stejně jako dosud – České dráhy, a. s. a GW Train Regio, a. s. Smlouvy bude možné uzavřít až po uplynutí dvouměsíční lhůty od zveřejnění oznámení.

Předpokládaný roční rozsah poskytovaných služeb je 5,8 mil. vlakokilometrů.

 

Čtenářská diskuze
Tags: ,