Slezský Escorial

Prázdniny jsou téměř za námi, ale přesto si dovolíme nabídnout další pozvánku na výlet do sousedního Polska.

lubuš3

REGION – Rozloučili jsme se se Slezskou Středou a po silnici č. 94 vyrážíme směr Prochowice. Před vesnicí Kawice odbočíme vpravo na silnici č. 338, překonáme tok řeky Odry a po chvíli je před námi Lubiaz – Lubuš. Cíl naší cesty je jasný, nejstarší cisterciácký klášter ve Slezsku. Je to prý největší klášter tohoto řádu vůbec a řadí se k největším klášterním stavbám v Evropě. Jen hlavní fasáda průčelí měří 223 m, střechy mají plochu 2,5 ha, 330 000 m3 činí kubatura budov a místností je na 300 plus čtyři reprezentační sály. Lubuš čeká ještě hodně práce, než bude zářit v původním lesku (jestli vůbec), ale už dnes je to úžasný zážitek. Kdopak z nás však o tom místě ví?

Kudy z nudy? Tudy!

Klášter má donační listinu z roku 1175, ale mniši sem přišli už 12 let před tím, na pozvání knížete Boleslava I. Vysokého. Největší rozkvět zaznamenal v období 14. století, kdy byl střediskem vědy a umění v celém Velko i Malopolsku. Přišli husité – ostatně kdo jiný, že – a začalo období úpadku. To skončilo až s koncem třicetileté války. Na přelomu 17. a 18. století dochází k velkému rozvoji kláštera, je vystavěn velkolepý opatský palác, provozní budovy, které byly součástí každého kláštera, došlo k barokizaci interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, jsou nově upraveny interiéry. I zde se setkáváme s dílem předního malíře baroka působícího i v Čechách Michaela Leopolda Willmanna a sochaře Františka J. Mangoldta, původem z Brna. Tohle šťastné období přerušily tzv. slezské války, jejichž výsledkem byla ztráta Slezska pro Rakousko a jeho připojení k Prusku. Opakuje se známý scénář – sekularizace – a po 650 letech přestává klášter existovat. Cenný depozitář je odvezen, (v tom 63 velkých obrazů právě od Willmanna), objekt slouží jako blázinec pro šlechtice. Tak je to až do začátku 2. světové války, kdy z něj Němci udělali továrnu pro válečné potřeby. Po roce 1945 tu byla nemocnice pro ruské vojáky. Rudá armáda dokázala, ostatně jako všude, kam šlápla noha rudoarmějce, objekt zcela zdevastovat a pak byl nechán svému osudu. První opravy se uskutečnily v roce 1962, v roce 1989 vzniká nadace na záchranu kláštera a zřízení Evropského kulturního centra. Výsledky její práce můžete zhlédnout.

lubuš2

Ohromný Opatský palác

Největší stavbou komplexu je opatský palác, dvoupatrová budova ve tvaru L o délce stran 96 a 118 m. Obnovená je opatská jídelna v přízemí s Willmannovými freskami s tématy z řecké mytologie. Willmann zde pracoval více než 40 roků a dostalo se mu zvláštní výsady, že byl pohřben v klášterním chrámu. V patře je potom největší prostora ve Slezsku, tzv. Knížecí sál. Jeho rozloha je 420 m a výška 14 m. Vstupní portál zdobí sochy Indiána a Mouřenína v životní velikosti, nesoucích erb opatů z Lubuše. Celá výzdoba je oslavou habsburského panovnického domu a katolické víry. To je motivem i nástropního obrazu (nikoliv fresky, ale malby na plátně), o rozměrech 24×14 m. Se svými 360 m2 je považován za největší obraz v historii malířství (?). Jeho autorem je vlámský malíř Filip Kristián Bentum.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl kolem roku 1200, jeho nynější podoba je ze 14. století. Inspirací stavby byl údajně dnes již zaniklý chrám kláštera ve Zbraslavi. Chrám má délku 61,5 m a výšku 20 m, na konci 17. století byl barokizován. Po příchodu Rudé armády byl totálně vyrabován a vyloupen, hrobky byly otevřeny a rozmetány. Dochovaly se pouze ostatky malíře Willmanna. V chrámu byla pochována mnohá polská knížata. K objektu přiléhá knížecí kaple, opět vyzdobená Willmannem, na téma historie slezských Piastowců. V kapli byl pohřben legnický kníže Boleslav III. Marnotratný, zeť Václava II. a švagr Jana Lucemburského.

Za návštěvu stojí i letní refektář, vyzdobený freskami Antonína Felixe Schefflera. 28. května 1997 navštívil komplex Michael Jackson, který zde plánoval své evropské centrum a místo setkání s evropskými fanoušky. Ještě že se tak nestalo!

Escorial je přece jenom poněkud daleko. Tohle místo je cca 120 km od hranic. Kdo z vás o něm ví? Tak teď už ano!!!

lubuš

Čtenářská diskuze
Tags: