Školy na Rychnovsku jsou na školní rok připraveny

REGION – Ve většině škol v regionu proběhly pouze základní opravy, údržba a vymalování. Někde se ale uskutečnily větší investice.

DSCN3348

Rekonstrukce v Dobrušce.
Foto: MěÚ Dobruška

Kromě oprav a rekonstrukcí se vedení škol během prázdnin připravovalo i na vítání prvňáků a také na nové projekty pro žáky.

Větší investici mají například na Základní škole v Dobrušce, Pulické ulici (na obrázku), kde probíhá přístavba nového prostoru pro školní družinu.

„Již deset let narůstá počet žáků školy, a tím i zájemců o družinu. Proto zastupitelé města Dobrušky odsouhlasili rozšíření stávající místnosti školní družiny o novou místnost nad vestibulem školy a následně jejich spojení.

Vznikne tak veliká klubovna-herna pro děti. Stavbu financuje město ze svého rozpočtu. Práce by měly být dokončeny nejpozději ke konci září,“ sdělil ředitel školy Václav Hlavsa.

S opravami neskočili také v Černíkovicích. Během září a října se bude v MŠ Černíkovice rekonstrukcí bytu rozšiřovat třída v 1. patře. Tím se zvýší kapacita školky ze 44 na 56 dětí.

„Postupně se na tuto změnu připravujeme a nakupujeme chybějící nábytek a pomůcky. Také jsme přijali další učitelku. Doufáme, že se vše stihne v plánovaném termínu,“ vysvětlila ředitelka ZŠ a MŠ Černíkovice Iva Dernerová.

Investice mimo prázdniny čekají i školu v Českém Meziříčí. Během letošních prázdnin tam nedělali žádné velké akce, školu připravili částečným vymalováním vybraných učeben a chodeb, řádně ji uklidili, aby mohli 3. září přivítat žáky v pěkném prostředí.

„Změny nás budou čekat až během tohoto školního roku, kdy se bude realizovat půdní vestavba, rekonstrukce dílen a zajištění bezbariérovosti naší školy. Na projekt, který všechny tyto věci zahrnuje, získala obec České Meziříčí od ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 33 671 000 korun, a to s 10 % spoluúčastí zřizovatele školy – to je obce,“ řekl ředitel ZŠ České Meziříčí Petr Hrnčíř.

O letošních prázdninách probíhala běžná údržba školy, například malování a výměna osvětlení ve třídách třeba v Bolehošti, Bílém Újezdu či ve Vamberku, kde opět renovovali parkety v suterénu a v 1. patře školy, následně tam probíhalo vymalování učeben. Také v Pěčíně se uskutečnila pouze běžná údržba budovy, malování ložnice MŠ, kuchyně, toalet a školních chodeb a čištění koberců.

V Přepychách navíc investovali do kuchyně mateřské školy – a to celkem 679 867,90 korun včetně DPH.

Mateřská škola si vyžádala investici i ve Slatině nad Zdobnicí.

„O letošních prázdninách jsme přesunuli do nových upravených prostor školní družinu, která musela ustoupit opět rozšířené mateřské škole,“ informovala ředitelka ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí Drahoslava Tůmová.

Žáky čekají i nové projekty

V ZŠ Opočno se o hlavních prázdninách rekonstruovaly v budově pro žáky 2. stupně jedny chlapecké toalety v přízemí a toalety pro zaměstnance v 1. patře. Jako každý rok ve všech třech budovách školy proběhl generální úklid, opravy a údržba. Z krajského dotačního programu škola získala 67 000 korun na vybavení do předmětu pracovních činností, pro žáky zakoupí stavebnice a ponky.

„Žáci 1. stupně se mohou těšit na realizaci projektu Nežiji sám, ale uprostřed druhých týkající se etické výchovy, v rámci kterého se věnují každý měsíc jednomu tématu. Na závěr proběhne projektový den, který se uskuteční ve spolupráci s Městskou knihovnou Opočno. V rámci prevence sociálně rizikového chování proběhnou pro žáky 2. stupně preventivní besedy. Nejlepší sběrači starého papíru a takzvaní Borci školy, to jsou žáci, kteří jsou příkladem pro ostatní, pojednou na konci školního roku za odměnu na výlet. Školní družina v průběhu školního roku bude opět pořádat tvořivé dílny na různá témata. Zajímavá nabídka zájmových kroužků bude obohacena o nabídku různých klubů – zábavné logiky a deskových her, komunikace v cizím jazyce, čtenářské gramotnosti, badatelský – jejichž činnost, včetně možností doučování žáků, bude hrazena z projektu, na jehož realizaci získala škola 1 624 074 korun. Těšíme se na všechny naše žáky i na nové prvňáčky, které slavnostně v pondělí 3. září ve škole přivítá paní starostka a vedení školy,“ uvedla ředitelka školy Jana Hrnčířová.

Ta je garantem zmíněného projektu, který byl zahájen 1. září 2018, ukončen bude 31. srpna 2020.

Zajímavý projekt má i škola v Dobrém.

„V letošním roce jsou na naší škole větší změny. V rámci projektu rekonstrukce odborné učebny se díky dotaci MAS POHODA venkova – IROP rekonstruuje celá dílna a okolí. Obec Dobré ještě doplatila i rozšířený projekt na rekonstrukci přilehlých kůlen a pergoly. Žáci tak budou mít větší možnost výuky na školní zahradě. Současně probíhá v budově II. stupně rekonstrukce toalet a odpadů včetně připojení k nové čističce odpadních vod. Velice se zlepší hygienické zázemí. Za vše můžeme poděkovat Obecnímu úřadu v Dobrém, který školu velmi podporuje,“ chválí ředitelka Blanka Rašková.

Modernizují i v Borohrádku

Letní prázdniny pravidelně využívají v ZŠ v Borohrádku nejen ke generálnímu úklidu, ale i k vylepšování školní budovy. Žáci, kterých by v tomto školním roce mělo být 270, se mohou těšit na další nově vymalované učebny či na nové vertikální žaluzie v aule – ty jsou prvním krokem k možnosti promítání v tomto prostoru.

Novinky čekají i na strávníky školní jídelny.

„Během prázdnin byl v kuchyni za cenu 305 tisíc korun nainstalován elektrický konvektomat, který vaří, peče, smaží i griluje. Místo starých a často opravovaných výdejních okének jsou namontovány bílé rolety a nová je i deska výdejního pultu.

O prázdninách jsme pro žáky také nakoupili další dotyková zařízení,“ řekla ředitelka školy Iva Přibylová.

Prázdniny využívají v ZŠ Borohrádek rovněž pro přípravu novinek pro následující školní rok. Jednou z nich bude elektronická žákovská knížka a elektronická třídní kniha.

„Čerstvou novinkou je schválení naší projektové žádosti, takzvaný Šablon II. V rámci projektu Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek II – Operačního program Výzkum, věda a vzdělávání, budeme během dvou školních let čerpat 1 020 014 korun, a to na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a jejich vzdělávání pomocí supervize, na tandemovou výuku, na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, na kariérové poradenství a na projektové dny ve školní družině. Samozřejmě připravujeme i další etwinningový projekt, při kterém budou moct žáci zábavnou formou využívat angličtinu při komunikaci se zahraničními vrstevníky, den otevřených dveří, vánoční akademii, projektový den, Zlatého slavíka a další tradiční i nové akce,“ doplnila Iva Přibylová.

Čtenářská diskuze