Školství Královéhradeckého kraje se inspiruje v zahraničí

KRAJ – Pod záštitou náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové se sešli ředitelé a učitelé základních, středních a uměleckých škol z regionu na pracovním workshopu zaměřeném na sdílení zkušeností z finského, slovenského a českého školství. Mezi vystupujícími hosty byla poradkyně v oblasti finského vzdělávání Susanna Bäckman a ředitelka Spojené školy Letná v Popradu Viera Grohová se svými kolegy.

„Naše školství se nachází v zlomovém období, kdy ve vzdělávacím systému hrají stále větší roli nové technologie. Neustále proto hledáme nové cesty, jak naše školství modernizovat, jak zavést do výuky nejnovější a nejúspěšnější přístupy a postupy a k jakým kompetencím děti vzdělávat.

Velkým vzorem je pro nás finské školství, jehož metody se úspěšně daří uplatňovat na Slovensku,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Dodala, že podobnými semináři chce kraj pomoci aktivním ředitelům a učitelům, kteří hledají způsoby, jak motivovat děti, nastavit správné tempo učení a přitom využít poznatků ze zahraničí.

Obecně platí, že Finsko má jeden z nejlépe fungujících vzdělávacích systémů na světě. Mladí Finové vykazují výborné výsledky v mezinárodních srovnávacích zkouškách v matematice nebo čtenářské gramotnosti. Cílem finských osnov je vytvořit zdravou a šťastnou společnost, umožnit žákům získat technologické dovednosti, umět se o sebe postarat, naučit je umět komunikovat, zkrátka získat dovednosti potřebné v každodenním životě.

„Současní žáci vstupují do světa, v němž je důležité umět řešit problémy, kreativně přemýšlet a používat ty nejmodernější technologie. Žáci přijímají tolik informací, že už není účelem školy učit děti získávat nové informace, ale naučit je, jak s nimi nakládat, jak je hodnotit, jak je využívat ve svůj prospěch,“ vysvětlila náměstkyně Berdychová.

Seminář, kterého se zúčastnilo více než 50 českých a 15 slovenských pedagogů, se konal v rámci projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v našem kraji.

Čtenářská diskuze