Škole v Dobřanech chybí peníze na přestavbu

DOBŘANY –První zářijové pondělí navštívil školu v Dobřanech hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, i proto aby slavnostně zahájil výuku. Od úterý se už děti učí v náhradních prostorách v Dobřanech a nedalekém Bystrém.

možná podoba školy v dobřanech

Díky nové přestavbě vzniknou v Dobřanech čtyři nové učebny, tři odborné učebny, učebna pro integrované žáky, kreativní učebna, školní jídelna, aula, výtah a WC pro vozíčkáře a družina.
Foto: Archiv ZŠ Trivium Dobřany

Přestavba školy v Dobřanech začala 10. září. Dětem bude dočasně do května sloužit pro výuku tří tříd bývalá škola v Bystrém, dvě třídy se budou učit v bysterské Eladě a nejstarší děti zůstanou v Dobřanech, v klubovně na závodišti.

Obec v souvislosti s přestavbou školy nyní řeší vážný problém. Nutně potřebuje získat tři miliony korun, aby mohla budování přístavby dokončit. Pro vesnici se jedná o obrovské výdaje.

Žádost o dotaci podávali před dvěma lety, ale než se vše vyřídilo, zásadně stouply ceny stavebních prací. Tendr vypsali opakovaně, ale cena je stále vysoká. Dotace už nejde navýšit, takže se teď řeší, kde peníze získat.

„Stáli jsme před rozhodnutím, jestli půjdeme do rizika, nebo jestli investici odpískáme. Na projektu přístavby objektu se ale pracovalo dlouhá léta a příprava už stála milion korun.

Aby se ale akce uskutečnila, musíme sehnat chybějící peníze,“ vysvětlil dobřanský starosta Michal Moravec.

Finanční prostředky budou použity na dofinancování stavby patra a na související náklady, popřípadě na nezbytné vybavení nových prostor, například vybavení učebny pro výuku integrovaných dětí, dofinancování výtahu, vybavení jídelny a práce související se stavbou.

Záchrana školy v Dobřanech

Škola v Dobřanech má bohatou historii, vzdělává nové generace už 276 let. Scházeli se zde i nadšení obrozenci – František Hek, Magdalena Rettigová i sám abbé Dobrovský. S tehdejším farářem Zieglerem pročítali spisy Komenského, aby oživili českou vzdělanost i v horském kraji.

V roce 1996 z důvodu malého počtu žáků chtěl okresní úřad školu zrušit. Místní založili proti rozhodnutí školu soukromou pod hlavičkou o.p.s. Od roku 2005 zažívá škola obrodu a je vyhledávána žáky z dalekého okolí. Dnes má škola 178 žáků, tedy víc, než obyvatel obce.

„Budova, kterou jsem navštěvoval jako žák, měla jen šest tříd, a když jsem začal školu vést, navštěvovalo ji 72 žáků. Dnes je to 172 žáků, v novém školním roce to bude 178 dětí. Více než 40 žáků jsme za poslední dva roky odmítli. ,“ napsal v Dobřanském zpravodaji ředitel školy Jan Grulich.

Příprava rekonstrukce se táhla

Myšlenka nástavby školy vznikla již před deseti lety. Nejdříve si tam nechali udělat studii plnohodnotného patra, statik však tuto variantu zamítl, jelikož by se budova příliš zatížila. Jedinou další možnou variantou byla menší a lehčí dřevostavba s ocelovou konstrukcí.

„V roce 2010 ve spolupráci s architektem Tomášem Cahelem jsme získali stavební povolení a poprvé jsme zažádali o dotace na stavbu. Kvůli nízké alokaci jsme však přes obrovské úsilí dotace nezískali. Každé dva roky jsme však žádali o prodloužení stavebního povolení, mezitím jsme projektovou dokumentaci i částečně využívali. V roce 2016 se nám otevřela další možnost získání dotací na nástavbu. Bohužel, jak to tak bývá, zadání výzvy se zcela lišilo od předchozí. Celý projekt jsme tak s velkým úsilím předělali. Výsledek o schválení dotace byl však oficiálně zveřejněn až v únoru 2018, více než rok po podání žádosti,“ popsal peripetie Jan Grulich.

Po oznámení výsledku byl co nejrychleji zhotoven prováděcí projekt a trvalo opět několik týdnů, než IROP (zprostředkovatel dotace) odsouhlasil všechny formality a konečně mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Schválená dotace na stavební část byla 19,7 milionů korun.

Problém je ve stavebnictví

„Když jsme se starostou Michalem Moravcem seděli v místnosti a čekali na zástupce firem a jejich nabídky, trochu nervózně jsme se dívali na „pouze“ dvě obálky. Když se obálky otevřely, první nabídka zněla 23,9 milionů, druhá 23,6 milionů korun. Tedy nabídky, které byly o čtyři miliony vyšší, než schválená dotace. Ceny za poslední dva roky totiž vystoupaly o 30 % výše. Výběrové řízení jsme z důvodu vysoké ceny zrušili, vypsali nové, oslovili jsme 11 stavebních firem a požádali jsme je, aby se řízení zúčastnily. 15. června pak na stole ležely obálky tři. Nejlevnější firma podala nabídku opět o mnoho vyšší, než byla schválená dotace,“ doplnil Jan Grulich.

Byly tedy jen dvě možnosti – zapomenout na tolik potřebnou rekonstrukci a přístavbu, nebo hledat finance na navýšení rozpočtu stavby. Proto škola, respektive obec, nyní hledá další peníze na dokončení projektu.

 

Chcete pomoci?

Byl zřízen transparentní účet číslo 115-6705290287/0100, kam veřejnost přispívá.

Podle https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/transparentni-ucet-zs-a-ms-trivium-plus-o-p-s-cz je na účtu pro přístavbu ZŠ a MŠ Trivium Plus, o.p.s. Dobřany více než 265 tisíc korun, přispěli tam nejen rodiče a prarodiče dětí.

Čtenářská diskuze