Škola Fr. Kupky slaví výročí

JAROMĚŘ – Jaroměřské městské muzeum otevřelo výstavu Sto třicet let řemeslného školství v Jaroměři.

Vystava 01 (2)

Z výstavy.
Foto: Archiv Střední školy řemeslné Jaroměř

C. k. Všeobecná řemeslnická škola v Jaroměři byla založena 15. září 1886. Svou činnost zahájila 30. ledna 1887 v suterénu chlapecké školy Na Ostrově. Při škole byla dále otevřena Průmyslová škola pokračovací a veřejná kreslírna. Prvním ředitelem byl jmenován Alois Studnička – absolvent pražské techniky, znamenitý pedagog, znalec lidového umění a pořadatel národopisných výstav. Narůstající počet žáků ve stísněných prostorách přiměl zastupitele města k výstavbě nové školní budovy. Šťastným řešením byl výběr lokality v nově budované části Jaroměře, ve čtvrti Na Ptákách. Autorem projektu školy byl místní stavitel František Hellmann. Zahájení vyučování se uskutečnilo 17. září roku 1906.

Během stotřicetileté existence zažila škola vzestupy i útlumy, byla využita pro ubytování vojsk za první i druhé světové války. Měnily se též její názvy. Od roku 2006 se nazývá Střední škola řemeslná Jaroměř.

Výstava, která potrvá do 10. září, postihuje v chronologickém sledu historii i přítomnost školy, působení jednotlivých profesorů mimo půdu školy a kariéru některých význačných žáků. Cenným dokumentačním materiálem pro expozici jsou ukázky z prací žáků absolvujících obory kovář, zámečník a stavební řemesla. Část vystavovaných exponátů tvoří historické artefakty vyrobené žáky školy. Expozici doplňují historické dokumenty z dějin školy, jako je korespondence učitelů s významnými žáky, vysvědčení, školní fotografie či původní školní pomůcky. Humornou zajímavostí je vystavovaná „kolekce“ drobných dílek vyrobených žáky pro vlastní pobavení, která po léta zabavuje a shromažďuje mistr truhlářského výcviku.

Další ukázky současných žákovských prací včetně nástrojů, nářadí a funkčních modelů strojů jsou zapůjčeny Střední školou řemeslnou. Tato škola personálně zajišťuje i ukázky keramické a truhlářské výuky, a to nejen v programu vernisáže, ale i během návštěv škol v průběhu trvání výstavy. Program výstavy je doplněn o takzvanou edukační část, včetně poutavých pracovních listů.

Přímluva dobrušského starosty

Mezi významné studenty C. k. Všeobecné řemeslnické školy patřil i František Kupka, zakladatel moderního abstraktního malířství. Do Jaroměře přišel v roce 1888 na základě osobní přímluvy dobrušského starosty Josefa Archleba a nastoupil k řediteli školy prof. Aloisi Studničkovi, který ho společně s prof. Josefem Šímou za krátkou dobu tří měsíců připravil k přijímacím zkouškám na pražskou Akademii výtvarných umění. Sám Kupka se na zkoušky v Praze připravoval poctivě, kreslil nejen povinně, ale i na privátě.

Pro Františka Kupku pobyt v Jaroměři znamenal začátek jeho umělecké dráhy. Naučil se konstruovat ornament plynulou linií, na níž si Studnička zakládal, učil se vytvářet abstraktní formy na geometrickém základě a skládat je v harmonické celky, odpovídající vnitřnímu obsahu a autorskému prožitku a osvojil si jak užívat barvy v ornamentice.

V době svého krátkého pobytu v Jaroměři Kupka prožil i první lásku, byť jenom platonickou. Křehká dívka bydlela totiž poblíž hřbitova, takže František byl na hřbitově denně. Naproti kovaným vratům už tehdy stála Braunova socha Plačící žena. Že je to socha nádherná, poznal Kupka okamžitě. Přinesl si dřevěnou sochařskou špachtličku a z povrchu pískovce odstraňoval ztvrdlý lišejník a zelený mech. Jaroměř v jeho životě tedy sehrála významnou roli.

Čtenářská diskuze