Silnice v pohraničí jsou rekonstruované díky programu Interreg

KRAJ – Královéhradecký kraj je příjemcem dotace Evropské unie na tři projekty zaměřené na rekonstrukci silnic. Hlavním cílem projektů je zvýšení dostupnosti a návštěvnosti přírodních a kulturních zdrojů v česko-polském pohraničí a tím i podpora zaměstnanosti. Dotace je poskytována z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V rámci těchto projektů byly v našem kraji opraveny silnice:

II/302 Starostín – Meziměstí – Hejtmánkovice a III/3025 Broumov – Božanov – státní hranice (projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu), III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota (vč. zprůjezdnění hraničního přechodu) a III/30315 Bezděkov (Na Mýtě) – Nízká Srbská (projekt Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor).

Opravy silnic na Rychnovsku

V Orlických horách to je silnice III/3111 Rokytnice – Orlické Záhoří, III/3109 Rokytnice – Říčky a III/31010 v Říčkách (Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor).

„Výdaje na tyto rekonstrukce dosáhly v našem kraji 400 milionů korun a podstatná část byla pokryta dotací z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Zároveň probíhaly i rekonstrukce silnic projektových partnerů v polském pohraničí – kraj spolupracoval s Dolnoslezským vojvodstvím, Kladským okresem a obcí Radków,“ řekl Adam Valenta, krajský radní odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací.

V současné době ještě probíhá v k. ú. Černá Voda u Orlického Záhoří rekonstrukce 140metrového úseku silnice III/3111, která je spojena s výstavbou mostu a opěrné zdi, a rekonstrukce propustku. Práce by měly být dokončeny do konce letošního srpna.

Čtenářská diskuze
Tags: ,