Sezona hradů a zámků zahájena Zámek Opočno má nového kastelána

OPOČNO/REGION – Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu otevírají návštěvníkům své brány 30. března. Výjimkou je hospitál Kuks, který zahájil sezonu již o týden dříve, naopak zámek Slatiňany zůstane z důvodu stavební obnovy zavřený až do konce dubna.

titulka

Letecký pohled na nádherný areál zámku v Opočně.
Foto: Miloslav Dostálek

Zámek Opočno vstupuje do sezony s novým kastelánem a speciálními prohlídkami se zapojí do stěžejního projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů: Gallasové a Clam-Gallasové – noblesa severních Čech.

„Letošní rok je pro nás opravdu rokem výjimečným, neboť se naše Územní památková správa stala hostitelem letitého cyklu NPÚ s názvem Po stopách šlechtických rodů, přičemž pro rok 2019 byl zvolen rod Gallasů a Clam Gallasů s podtitulem Noblesa severních Čech. Je pro nás velkou ctí tento projekt, respektive jeho devátý ročník, realizovat, ale je to i velká zodpovědnost. Rod Gallasů a Clam-Gallasů je spjat primárně se severními Čechami, ale našli jsme možnost, historickou souvislost, jak tento rod připomenout i na zámku v Opočně,“ vysvětlil Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, do jehož dikce spadají státní hrady a zámky na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku.

Na zámku v Opočně čeká návštěvníky řada novinek

Poprvé bude možné prohlédnout si vybrané části expozice vlastním tempem bez průvodce, a to při nočních prohlídkách zpestřených navíc ochutnávkou historických pokrmů v rámci zmiňovaného projektu zaměřeného na Gallasy a Clam-Gallasy (20. července). Nejmenší návštěvníky jistě potěší pohádkové představení odehrané přímo v opočenských komnatách v říjnu, jejich rodiče divadelní komedie Strašidlo cantervillské na nádvoří (17. července). Milovníci zbraní budou moci absolvovat prohlídky zbrojnic s rozšířeným výkladem a navštívit dvě výstavy běžně nevystavovaných zbraní: Něco málo o puškařích z Opočna a okolí (březen – květen) a Pistole z opočenských depozitářů (červen – říjen).

Tradiční Svátky růží se budou konat s podtitulem Růže pro Viléma a připomenou tak 450 let od dostavby renesančního areálu opočenského zámku Vilémem Trčkou z Lípy. Přednáška ke Dnům evropského kulturního dědictví připomene významného pozdně barokního malíře Jana Václava Bergla.

„Rád bych také u vybraných příležitostí zpřístupnil prostory, které veřejnost dosud neviděla, ale opravdu pouze mimořádně a samozřejmě ne všechny,“ řekl Tomáš Kořínek, nový opočenský kastelán.

Ten zámek převzal k 1. lednu letošního roku.

„Stále se hodně učím a jsem velmi rád, že můj předchůdce, pro mne kastelán s velkým K, pan Jirák i jeho paní zůstali v pracovním poměru na zámku a mohou mi tak se vším poradit, sdělit zkušenosti. Velmi si jejich rad vážím, neboť po více než třiceti letech působení na Opočně opravdu mají k chodu zámku co říci. Samozřejmě, že do budoucna přemýšlím o úpravách stávajících prohlídkových tras, chtěl bych se také zaměřit na rodiny s dětmi, ale pro letošní rok je pro mne důležité zvládnout, poznat všechny činnosti, které s výkonem kastelánské funkce souvisí. Rád bych samozřejmě spustil i investiční akce, ale bohužel jsme velmi limitováni neukončeným restitučním sporem, kvůli němuž nemůžeme čerpat různé dotace,“ dodal Tomáš Kořínek.

Začátkem roku proběhla v zámeckém parku oprava stavidel na Zlatém potoce a rekonstrukce mostu pod spodním rybníkem. V letošním roce se ve spolupráci s městem Opočno a Českým rybářským svazem dále chystá odbahnění obou zámeckých rybníků. Opravou projde také ohradní zeď do Kupkova náměstí, ve fázi projektové přípravy je rekonstrukce střechy zámeckého letohrádku a pozornost bude věnována také zatravněným plochám na II. nádvoří, kterým by měl být navrácen historický vzhled založením květinových záhonů a osázením okrasnými keři.

Otevírají se i další památky

V Ratibořicích se letos zaměří hlavně na rodiny s dětmi – správa zámku připravuje pro rodiny s dětmi nevšední zážitek, neboť je bude doprovázet půvabná schovanka paní kněžny komtesa Hortensie a bude dětem vyprávět o životě na venkovském sídle. Dozvědí se zábavnější formou něco o etiketě, módě, účesech a oblékání, dále o povinnostech dam i malých slečen a další zajímavosti ze života aristokracie. Prohlídky s komtesou Hortensií se budou konat od 1. do 31. července.

Správa zámku letos také připomene 180 let od úmrtí Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské, paní kněžny z knihy Babička Boženy Němcové. Vévodkyně skonala v listopadu 1839, a proto bude vzpomínce na vévodkyni věnována akce Podzim v Ratibořicích ve dnech 5. – 6. října.

200 nových exponátů na Kuksu

Na Kuksu si návštěvníci mohou prohlédnout více než 200 nových exponátů, například řeholní hábit milosrdných bratří, cestovní sluneční hodiny či zvon ze zaniklé hospitální zvonice.

„Do prohlídkového okruhu jsme zařadili i kompletně nově zařízené části prostorů, kupříkladu ukázku původní ložnice, kde spávali hospitální chovanci, knihovnu vybavenou nábytkem z poloviny 19. století a místnost před barokní lékárnou, která je koncipována jako přípravna, a tím tedy naplní svůj původní účel. Kromě toho jsou místnosti doplněny velkým množstvím nových obrazů, rytin a dobových fotografií. Hospitální chodbu v 1. patře nyní zdobí cyklus 37 velkých obrazů ze života sv. Jana z Boha, zakladatele řádu milosrdných bratří, kteří zde na hospitálu působili. Ty budou pro veřejnost k vidění na speciálních prohlídkách, například během letošní Noci kostelů či Hradozámecké noci,“ řekl kastelán hospitálu Libor Švec.

I letos bude možné na hospitálu navštívit, kromě čtyř prohlídkových okruhů, řadu kulturních akcí – tou první budou oblíbené Zahradnické trhy, a to 26. – 28. dubna.

Největší událostí na zámku v Náchodě je pod názvem Zámecký kopec – srdce města Náchoda plánovaná revitalizace zámeckého kopce, v rámci níž bude obnovena zeleň, cesty, odpočinková místa, vyhlídky i parkový nábytek. Sezonu zahajují na Náchodě prohlídkami s Ottaviem Piccolomini, během celé sezony jsou plánovány jak kostýmované prohlídky, tak prohlídky kaple, půd, pohádková představení, ale i velmi oblíbené prázdninové zkrácené prohlídky pro děti, které si mohou zapůjčit kostým a zahrát si na krále či princeznu.

Litice se letos prvně zapojí do Hradozámecké noci (noční prohlídky a opékání špekáčků), plánuje se dokončení archeologického průzkumu východního křídla hradu a následná konzervace základového zdiva východního křídla s hospodářskými budovami.

Dubnová květinová výstava Múzy mezi květinami

V roce 2019 se bude veškerá pozornost správy zámku Litomyšl obracet k 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli do seznamu Světového dědictví UNESCO. Zámek a budovy k němu patřící byl zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO dne 4. prosince 1999 jako příklad vzácné ukázky úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí.

Proto bude sezona 2019 na Litomyšli patřit právě renesanci – od 6. dubna mohou návštěvníci v renesančních sálech v přízemí zámku, které jsou i bezbariérově přístupné, navštívit až do Velikonoc květinovou výstavu Múzy mezi květinami. Tématem budou antické múzy a z antiky čerpající styly, jako je právě renesance nebo klasicismus, typický pro interiéry zámku v Litomyšli. V přípravě je letní výstava renesančního odívání. Hradozámecká noc představí renesanční hudbu a tance a 7. září se na zámku uskuteční národní zahájení Dnů evropského dědictví a s ním spojená Italská slavnost k oslavě Itálie coby kolébky renesance.

Čtenářská diskuze