Setkání v Chorvatsku

BOROHRÁDEK – V posledních dvou školních letech spolupracovala ZŠ TGM Borohrádek se školami z Polska, Turecka, Portugalska a Chorvatska v rámci projektu Erasmus+ Challenge as a Modern Pedagogical Tool.

DSCN6317

Účastníci výměnného pobytu.
Foto: Archiv ZŠ TGM Borohrádek

Během projektu žáci plnili různé úkoly, účastnili se mezinárodních projektových setkání a také dvakrát hostili zahraniční vrstevníky ve svých rodinách. Závěrem projektu bylo v předposledním červnovém týdnu setkání v chorvatském Šibeniku. Toho se zúčastnila i početná výprava ze ZŠ TGM Borohrádek.

Program byl zahájen v partnerské škole úvodním ceremoniálem, při kterém se v hudebních a tanečních vystoupeních představili žáci místní školy. Pro účastníky byly dále připraveny zábavné seznamovací hry či týmová soutěž ve stavění malého voru v krásném prostředí Národního parku Krka. Hlavní náplní tohoto setkání však byla filmová tvorba. Žáci se totiž zapojili do 57. mezinárodního dětského filmového festivalu konaného právě v Šibeniku. Mezinárodní skupiny se seznamovaly s principem tvorby animací a podílely se na vzniku animovaných filmů. Vedle toho studenti poznávali také Šibenik a blízké okolí. Navštívili například muzeum Fausta Vrančiće na ostrově Prvić, pevnost sv. Michala v Šibeniku či poloostrov Jadrija při závěrečném mezinárodním večeru. V průběhu setkání byla v historickém centru Šibeniku promítána videa dokumentující plnění projektových úkolů.

Na poloostrově Jadrija byly též představeny krátké filmy představující města, v nichž se partnerské školy nacházejí. Na filmech žáci pracovali před tímto setkáním.

Celý projekt, který naše škola koordinovala, považujeme za velmi úspěšný. Žáci díky spolupráci se zahraničními vrstevníky, pobytům v zahraničí, přijetí zahraničních studentů ve svých rodinách či plnění různých výzev získali neocenitelné zkušenosti a zážitky, poznali mnoho nových přátel a rozšířili si své obzory. Velmi nás těší to, že žáci používali angličtinu v praxi, poznali význam znalosti cizích jazyků a zlepšili své dovednosti. Věříme, že projekt výrazně přispěl ke zvýšení motivace učit se nejen cizí jazyky. Cílem projektu bylo také modernizovat výuku na zapojených školách. V průběhu projektu učitelé do výuky zařazovali nové výukové metody a zaměřovali se na využívání moderních technologií ve výuce. V průběhu letních prázdnin bude rovněž vydána kniha European Teachers in Action, ve které zapojení učitelé sdílejí příklady dobré praxe.

Ač náš projekt, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, končí, věříme, že navázaná spolupráce a přátelství budou pokračovat i nadále.

MICHAL PŘIBYL, koordinátor projektu

Čtenářská diskuze