S koordinací vzdělávání ukrajinských dětí pomůže kraj

KRAJ – Královéhradecký kraj dále reaguje na migrační vlnu způsobenou válečným konfliktem a nabízí vedení samospráv obcí, jakožto zřizovatelům mateřských a základních škol v regionu, pomoc v zajišťování vzdělávání dětí a žáků z válkou zasažené Ukrajiny. Starostům a ředitelům škol pomůže s koordinací přijímání dětí a žáků do škol.

„Jsme připraveni pomoci s koordinací přijímání dětí a žáků ke vzdělávání. Zejména nabízíme pomoc při umísťování dětí v případě, kdy nestačí kapacita školy, dále při zřizování dětských skupin nebo mateřských center pro předškolní děti, či zajišťování dobrovolníků z řad studentů a navyšování kapacit školních družin,“ sdělil hejtman Martin Červíček.

Na území Královéhradeckého kraje za posledních 24 hodin již přišlo přes čtyři tisíce uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny a mnoho z nich jsou právě děti. Jejich rodiče dostávají informaci, aby se ve věci vzdělávání dětí a žáků obraceli na ředitele škol v místě, kde jsou ubytováni, popřípadě na starosty obcí.

„Prostřednictvím našeho odboru školství jsme informovali ředitele škol o nutnosti spolupráce s jejich zřizovateli při rozdělování dětí a žáků do škol v regionu. Děkuji všem za součinnost a spolupráci při zajišťování vzdělávání dětí z uprchlických rodin,“ doplnil náměstek pro oblast školství Arnošt Štěpánek.

Podle dosavadních informací ze škol je do základního vzdělávání prozatím zařazeno 255 a do předškolního vzdělávání 19 ukrajinských dětí. Vykazované počty se denně mění.

Školy, které mají volné kapacity a přijaly děti a žáky do procesu vzdělávání, mohou využít: finanční prostředky k doučování v rámci Národního plánu obnovy, služeb škol pověřených k poskytování bezplatné jazykové přípravy, finanční prostředky k uhrazení služeb adaptačního koordinátora, dotované školní stravování, osvobození od úplaty při pobytu žáků ve školních družinách a školních klubech.

Čtenářská diskuze