Rychnovští studenti obsadili obě první místa

RYCHNOV N. K. – Studenti Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou postoupili do celostátního kola konverzační soutěže v ruštině.

jirka

Vítězové jazykového klání Jiří Hlaváček a Barbora Jubánková.
Foto: archiv Gymnázia F. M. Pelcla

Jirka%20a%20Barča[1]

Krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce se zúčastnili dva studenti Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Jazykové klání probíhalo 19. ledna v Hradci Králové na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu.

Naši školu reprezentovala Barbora Jubánková (8.A8), která soutěžila v kategorii SŠ II, určené pro žáky studující ruský jazyk více než tři roky.

Druhým z našich želízek v ohni byl Jiří Hlaváček (7.A8), jenž bojoval v kategorii SŠ III. Zmíněná kategorie byla zavedena pro soutěžící, kteří žili více než půl roku v Rusku nebo v rusky mluvících zemích. Oba studují ruský jazyk na gymnáziu pod vedením Mgr. Heleny Faltové.

Soutěžící testovali i pohotovost v jazyce

Samotná soutěž se skládá ze dvou částí, těmi jsou poslech a ústní část, při které soutěžící prokazují své dovednosti, znalosti a pohotovost v konverzaci v ruském jazyce.

Hned po zahájení olympiády probíhala její první část, již zmiňovaný poslech. Ten byl pro každou kategorii na jiné jazykové úrovni a trval odhadem půl hodiny.

Poté následovala část ústní, v níž si student vylosoval téma a po patnáctiminutové přípravě na „potítku“ diskutoval na téma další čtvrt hodinu s odbornou porotou. Ačkoli se to při naprostém soustředění nezdálo, čas plynul velice rychle a po 13. hodině se soutěž ve všech kategoriích začala chýlit ke konci.

Jediný, ale kvalitní soupeř

Ve 13.30 se konalo první vyhlášení výsledků, a to vyhlášení kategorie SŠ III, ve které se stal vítězem reprezentant našeho gymnázia Jiří Hlaváček.

Ten porazil svého jediného, ale kvalitního soupeře, a získal tak postup do celostátního kola. O několik minut později proběhlo vyhlášení výsledků v kategorii SŠ II, v které soutěžilo deset studentů ruštiny z Královéhradeckého kraje. První příčku a postup do celostátního kola obsadila rovněž studentka našeho gymnázia Barbora Jubánková.

Celostátní kolo proběhne 24. dubna v Praze v Ruském středisku vědy a kultury a my už se nemůžeme dočkat jeho výsledků!

BARBORA JUBÁNKOVÁ

 

Čtenářská diskuze