Rychnovští putovali ke kořenům své historie

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Padesátka členů rychnovského Svazu tělesně postižených se vydala 24. září 2013 do Drnholce na moravsko-rakouské pomezí. Právě z tohoto městyse u Mikulova začali ve 13. století pánové  Drnholce kolonizaci Orlických hor a jejich podhůří, a tedy i Rychnova. Rychnovští byli velmi mile přijati starostou Janem Ivičičem v obnovené renesanční radnici.

Foto: Josef Krám

Foto: Josef Krám

Rychnov nad Kněžnou, který nemá zakládací listinu, se poprvé zmiňuje v listině krále Přemysla Otakara II. z 1. února 1258, uložené v klášteře Sankt-Florian u rakouského Lince.  Na ní se držitel Rychnova podepsal  jako svědek nikoli jako Heřman z Drnholce, jak činil doposud, ale poprvé jako  Hermann de Richenawe, česky Heřman z Rychnova.  Nu a ten byl věrným stoupencem krále Přemysla Otakara II. už od jeho sporů s otcem Václavem I., v letech 1258-1267 byl královským podkomořím a právě za věrné služby jej král obdaroval územím v povodí řeky Kněžny a jeho potomci pak drželi panství až do roku 1497. Jiní badatelé o něm mluví jako o  praotci pánů z Rychnova a že de facto založil nový rod. On to byl, kdo započal kolonizaci v povodí Kněžny a stál tak u zrodu celého rychnovského panství. S Rychnovem Heřman počítal jako s centrem panství a díky němu se změnilo i postavení Rychnova -  z malé obchodní osady ho povýšil na město. >>Více fotografií.<<

Zdroj: Archiv Josefa Kráma

Zdroj: Archiv Josefa Kráma

Čtenářská diskuze