Rychnovská nemocnice bude samostatná

RYCHNOV N. K. – Vlastní vedení bude mít od 1. ledna 2019 nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

modernizace nemocnice Rychnov

Kraj i nadále počítá s přestavbou a modernizací rychnovské nemocnice. Investovat se má téměř 400 milionů korun.
Vizualizace: KHK kraj

Organizační změnu v pondělí 12. prosince odsouhlasila Rada Královéhradeckého kraje. Cílem je personální stabilizace rychnovské nemocnice, která v současné době spadá pod Oblastní nemocnici Náchod, a. s.

„Rada kraje udělila pokyn představenstvu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, potažmo Oblastní nemocnici Náchod, k učinění kroků, které povedou ke vzniku samostatně řízené části organizace s názvem Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Ta bude mít vlastního ředitele, který bude řídit oddělené provozy této nemocnice a bude organizačně spadat pod statutárního ředitele,“ informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Vlastní management

Z právního hlediska bude subjekt Oblastní nemocnice Náchod, a. s., zachován. Dojde však k organizační změně v podobě přímého řízení nemocnice v Rychnově nad Kněžnou vlastním managementem.

„Jmenování nového ředitele je jedním z konkrétních kroků pro posílení rychnovské nemocnice, její rozvoj a osamostatnění, což bylo mým přáním. Kraj tím jasně vyjadřuje zájem o rychnovskou nemocnici s cílem stabilizovat ji, zajistit její dobré fungování a v neposlední řadě také zdravotnické služby pro obyvatele Rychnovska. Personál tím zároveň získává další impuls pro budoucí činnost nemocnice,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán.

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli. Do této oblasti spadá také průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíždí za prací na 12 tisíc lidí. Královéhradecký kraj i nadále počítá s investičními plány na přestavbu a modernizaci rychnovské nemocnice za téměř 400 milionů korun.

„Co se týká stavebních aktivit v nemocničním areálu s ohledem na průmyslovou zónu, jde o záležitost, kterou řešíme s ministerstvem zdravotnictví. Tato jednání nejsou zatím z mého pohledu uspokojivá. Ministerstvo zdravotnictví nám v tomto případě nepodalo pomocnou ruku a není partnerem při plnění závazků, které byly určeny v rámci vládního usnesení pro průmyslovou zónu. Očekávám z jeho strany takovou akceschopnost, aby dostálo svým závazkům a my mohli projektovat a připravovat stavby potřebných pavilonů, centrálních sálů a urgentního příjmu,“ řekl hejtman.

Nemocnice je prioritou

„Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou je naší prioritou. Naším zájmem je, aby kvalitně a úspěšně fungovala. Jednání probíhají neustále, ať již s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je koordinačním orgánem pro celou průmyslovou zónu, tak na úrovni jednotlivých náměstků. V nejbližších dnech budu jednat s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Ministerstvo jsem požádal o větší aktivitu, o celé situaci byl rovněž informován premiér Andrej Babiš. V tuto chvíli však nemáme takovou odezvu, jakou bych si já představoval, abych mohl říci, peníze máme přislíbeny a od toho a toho data začneme stavět. Stavba je důležitá z hlediska celé sítě krajských zdravotnických zařízení. Má dopad nejen na situaci v Rychnově nad Kněžnou, ale zároveň na nemocnici v Náchodě i na Fakultní nemocnici v Hradci Králové,“ uzavřel hejtman Jiří Štěpán.

Čtenářská diskuze