Rozsáhlá výuka informatiky ve Voděradech se dnes hodí

VODĚRADY – O tom, jak ve Voděradech zvládají nástrahy neobvyklé školní výuky, jsme si povídali s místním ředitelem.

sd-hmyz-2020 08

Foto: ZŠ a MŠ Voděrady

Distanční výuka, nové školní technologie nebo otázka přijímacích zkoušek na střední školy. To jsou témata, která Orlický týdeník prošel s ředitelem Základní a mateřské školy ve Voděradech Jiřím Kalouskem.

Jak jste zvládli ve Voděradech přechod na distanční výuku?
„Myslím si, že velice dobře. Pomohlo nám, že informatiku vyučujeme ve výrazně větším rozsahu, než předpokládá rámcový vzdělávací program. Již na jaře minulého roku jsme zavedli distanční formu vzdělávání převážně prostřednictvím Microsoft Teams. V letošním školním roce jsme na nic nečekali a s blížící se druhou vlnou epidemie jsme stihli důkladně proškolit žáky od čtvrtého ročníku v práci s Teams. Současně jsme udělali průzkum domácího technického zázemí žáků. U nejmenších žáků používáme ZOOM. Pravidelně jednou týdně organizujeme třídnické hodiny. Jde hlavně o to, aby žáci neztratili psychickou pohodu a kontakt se svými učiteli a spolužáky.“

Mají všichni žáci doma potřebnou techniku, aby se mohli distanční výuky účastnit?
„Z již zmíněného průzkumu vyplynulo, že drtivá většina žáků technické zázemí má. Pouze asi čtyři žáci měli doma buď nevyhovující připojení, nebo počítač. Těm připravujeme výuku písemnou formou, kdy si pravidelně u vstupu do školy vyzvedávají materiály a stejnou cestou je odevzdávají. Navíc jim poskytujeme pravidelné konzultace ve škole. Využili jsme také pro žáky možnost připojení k internetu prostřednictvím SIM karet od T-Mobile.“

Vývoj to nepoznamená

Do školy zatím chodí pouze žáci prvních dvou ročníků. Přesto od září dlouho do školy nechodili ani oni. Zvládnou potřebnou látku do konce roku probrat?
„Jsem přesvědčený, že základní vědomosti si odnesou a jejich budoucí vývoj to nepoznamená. Za to patří dík také rodičům, protože bez jejich spolupráce se školou a vedení těchto malých dětí při distanční výuce by to možné nebylo. Po návratu do školy samozřejmě ověřujeme, jak na tom žáci jsou a případné problémy s nimi učitelé vyřeší. Pokud by se náhodou něco nestihlo, bude dost času vše zvládnout i v budoucnu. Je to jen o koordinaci a plánování práce mezi učiteli. A upřímně řečeno, v rámcovém vzdělávacím programu je tolik zbytných věcí, že i bez nich vyrostou normální vzdělaní lidé.“

Omezení prezenční výuky velmi zasáhlo i žáky posledního ročníku, kteří se hlásí na střední školy. Budou mít při přijímacím řízení vzhledem k distanční výuce nějaké úlevy?
„V letošním školním roce dle sdělení MŠMT může ředitel střední školy rozhodnout, že zájemci o studium maturitního oboru nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku, ale pak musí vyhlásit školní přijímací zkoušku. V určitých definovaných případech se dokonce zkoušky ani konat nemusí. O této skutečnosti a kritériích přijímání musí ředitel střední školy informovat veřejnost do 8. března. Novinkou je možnost školní přijímací zkoušky distančním způsobem. O úlevách pro žáky metodické materiály nehovoří.“

Vycházky do přírody

Vaše škola je zaměřena na sport a přírodu. Myslíte, že bylo v pořádku, že byl po určitou dobu zrušen tělocvik?
„To neumím kvalifikovaně posoudit, důvěřuji rozhodnutí epidemiologů. U nás jsme hodiny tělesné výchovy řešili vycházkami do přírody a mohu říct, že některé dny ušli tělocvikáři i 15 km.“

Čtenářská diskuze