Rozkulačeno!

PŘEPYCHY – V pondělí 9. prosince 2020 tomu bylo 70 let, co sedláci a drobní zemědělci na Dobrušsku vyjádřili svůj nesouhlas s výší kvót při odvodech zemědělských dávek a způsobu kontrol ze strany státu a vládnoucí strany. Manifestace se před ONV v Dobrušce zúčastnilo kolem 300 osob. Následovaly výslechy a tvrdé tresty pro skutečné i domnělé organizátory akce. Při setkání jejich potomků i veřejnosti na Statku U Oubrechtů v Pohoří pohovořil o celé události historik ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů) Jiří Urban a zároveň uvedl putovní výstavu Rozkulačeno! –

Půlstoletí perzekuce selského stavu, která bude v Pohoří k vidění během února 2020.

Jednou z nejsmutnějších kapitol éry komunismu je bezesporu násilná kolektivizace, která dosud nebyla v Čechách dostatečně reflektována, a proto dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k půdě a stále pociťujeme její neblahé důsledky – rozvrácení venkova, rozsáhlé sociální změny ve společnosti, tisíce zničených životů a lidských tragédií, změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova.

„Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a éru socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Jiří Králíček
Zdroj: ustrcr.cz,

Čtenářská diskuze