Rozhovor s Josefem Ješinou

HRADEC KRÁLOVÉ – Společně s novými krajskými volbami končí ve své funkci radního Královéhradeckého kraje zodpovědného za dopravu Josef Ješina. Položili jsme mu několik otázek.   

Pane Ješino, jak hodnotíte Vaše funkční období?

Zhodnotil bych ho velice krátce a zároveň obšírně. Moje čtyřletá mise na krajském úřadě skončila. Oprava a údržba krajských silnic a dopravní obslužnost je, nechci se opakovat, běh na dlouhou trať. Stále je co dělat a vylepšovat. Na druhou stranu musím uznat, že jsem s úsměvem přijímal volební kampaně různých stran, které slibovaly pečovat o silnice lépe, než jsem to dělal například já. Vzpomínám si na letošní rok, kdy nám naskákali po každé průtrži mračen a lijácích další a další havárie na silnicích – padaly opěrné zdi, voda strhla břehy u komunikací a podobě. V těchto záležitostech se těžko stanovuje nějaký harmonogram oprav. Dluh na krajských silnicích je přibližně osm miliard korun. Jestliže dostaneme například pět set milionů korun z Evropské unie, jdou peníze řádově do desítky staveb. Těch silnic máme tři tisíce čtyři sta km, což není nikde vidět. Navíc Evropská unie má přísná pravidla, kde a jak můžeme opravovat silnice z jejích peněz.

Co se podle Vás na silnicích Rychnovska povedlo?

Jsem rád, že se povedla optimalizace veřejné dopravy. Myslím, že bychom mohli mnohde ještě ušetřit. Spojů máme víc, než si můžeme dovolit. Jsem spokojený s tím, že to co jsme si naplánovali z evropských peněz, jsme dovedli projekčně i stavebně připravit a buď letos nebo příští rok to opravíme.

Co byste poradil svým nástupcům?

Poradil bych jim, aby se snažili na každém zasedání krajského zastupitelstva přesvědčovat, přesvědčovat a přesvědčovat. My jsme prioritu na silnice neměli. Chápu, že situace ve státě je taková, jaká je. Přednost dostalo zdravotnictví a sociální služby. Ale málo platné, jestliže potřebuji nemocnici a neopravím k ní komunikaci, je to úsměvné. Je tam obrovský dluh, ta částka na silnice by se měla pohybovat kolem miliardy korun ročně, což si kraj nemůže dovolit. Peněz, které dává na údržbu včetně té zimní, je opravdu málo.

Mrzí Vás něco, co jste nestihl?  

Určitě, vzpomenu hraniční přechod Bartošovice. Nebojím se říci, že jsme kvůli hlouposti některých lidí sehnali peníze až ke konci letošního roku. Věřím, že kraj příští rok zdejší komunikaci opraví. Je ostuda, že nemůžeme cestovat do sousední země po pořádné silnici.

Co byste vzkázal před svým odchodem do řad politiků?  

Poslouchal jsem volební kampaně různých stran.  Všichni do jedné chtějí zlepšit stav silnic a dopravní obslužnost v kraji. Tak bych jim chtěl vzkázat: „Všechno je jenom o penězích a těch  je velmi málo. Není to o tom, že by někdo málo pracoval. Lidé na správě a údržbě silnic dělají, co mohou, hlavně v době zimní údržby. Peněz je málo a pokud nebude mít péče o komunikace prioritu, bude jejich stav nadále takový, jaký je a nic na tom nezměníme.

Děkujeme za rozhovor. S Josefem Ješinou si povídala Eva Ženíšková.

Čtenářská diskuze