Rokytnici letos čeká projekt Tajemství vojenského podzemí

ROKYTNICE V O. H. – Rokytnice v Orlických horách oslavila v loňském roce 700 let první písemné zmínky o městě.

f79023360

Starosta Rokytnice Petr Hudousek.
Foto: Eva Ženíšková

Samotné oslavy byly podle starosty Petra Hudouska poměrně velmi náročnou akcí, a to finančně, časově i organizačně.

„Celkově však znamenaly jen pozitiva, takže jsme si všichni trochu oddechli. Zajímavým poznatkem je, že se zvyšuje zájem o konání dalších podobných akcí. Myslím si, že je to velký úkol, který je třeba dobře uchopit a dál na něm pracovat,“ sdělil starosta Petr Hudousek.

Letos se naplno rozběhne česko-polský projekt Tajemství vojenského podzemí, spolufinancovaný EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který v případě Rokytnice přinese velmi zajímavou revitalizaci historického interiéru dělostřeleckého srubu tvrze Hanička. Po dokončení obnovy se bude jednat o největší zpřístupněný objekt čs. předválečného opevnění v bývalém Československu.

„Navíc jiný takto dochovaný bunkr není nikde v ČR veřejnosti přístupný. Pro jeho obnovu bude nutné například vyrobit repliku robustní střílny pro pevnostní houfnici o hmotnosti pět tun. Součástí projektu je i revitalizace parkovacích ploch záchytného parkoviště muzea na Panském Poli, které bude v zimním období využitelné také pro běžkaře. Za zmínku jistě stojí také snaha zajištění finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na demolici nevyužitelných objektů v areálu bývalých kasáren. S žádostí z ledna 2018 jsme sice uspěli, ale ministerstvo je přesvědčeno, že jsme nesplnili některé procesní úkony, takže musíme podat žádost opakovaně v tomto roce. Pro město je důležité, aby bylo na demolici dobře připravené po stránce správných podkladů,“ vysvětlil Petr Hudousek.

„Dělení“ kanalizace je problém

Ohledně investic se nám loni podařilo vybudovat více než 40 nových parkovacích míst v sídlišti 1. Máje. Letos město čeká z dopravních staveb kompletní přestavba nebezpečné křižovatky při vjezdu do sídliště U nádraží. Z projektů pro zlepšení dostupnosti vycházkových tras v okolí centra města stojí určitě za zmínku projekt revitalizace lesoparku. Zde bude výsledkem přes dva kilometry obnovených lesních stezek pro pěší včetně místa pro kulturní akce. Tím Rokytnice navazuje na tradici, která je stará téměř 100 let.

Zapeklitým problémem je podle starosty Hudouska nutnost rozdělit městskou kanalizaci na dešťovou a splaškovou část.

„Za socialismu bylo díky přítomnosti Sovětské armády vybudováno nemálo kilometrů kanalizací, ale na tento problém nikdo nemyslel. Výsledkem jsou nyní obrovské potíže při větším spadu dešťových srážek, které nám po smísení se splaškovou vodou z podniků a domácností působí zahlcení čistírny odpadních vod. Zatím čekáme, zdali to příslušné ministerstvo vezme na vědomí a obce ve snaze řešit takové situace dotačně podpoří. Věříme, že ano, takže se již na tuto věc projekčně začínáme připravovat. Investičně to bude velmi náročné,“ dodal Petr Hudousek.

Čtenářská diskuze