Rokytnici čekají investice nejen do turistického ruchu

ROKYTNICE V O. H. – Starosta horského městečka mluví o novinkách ve svém bydlišti.

hudousek_rokytnice

Starosta Rokytnice Petr Hudousek.
Foto: Redakce

Do zajetých kolejí se vrátil v Rokytnici v Orlických horách po několikadenní úspěšné tradiční pouti všední život se svými radostmi, povinnostmi i strastmi. Město opět řeší „své věci“, mezi něž mimo jiné patří osud hrobky rodu Nosticů, městské investice nebo např. výstavba parkoviště v centru města.

Orlický týdeník se zeptal starosty města Petra Hudouska na dvě otázky.

Jakým směrem pokročily opravy filiálního kostela (v kopci) v Rokytnici u silnice při výjezdu směrem na Pěčín?
„Kostel je v majetku církve, městský úřad má ale uzavřenou s farností smlouvu o spolupráci. Zajišťuje tak organizaci oprav a na tyto opravy také přispívá, většinou nad rámec získané dotace z národních zdrojů. V posledních letech je to především obnova vitrážových historických oken nebo obnova barokních varhan. Čeká nás nutnost řešení dalšího osudu hrobky rodu Nosticů, který Rokytnici vlastnil v letech 1627 až do reforem samosprávy v polovině 19. století. Definitivně jejich působení v našem městě končí bankrotem jejich rodového majetku na konci 20. let 20. století.“

Pojďme do současnosti. Je přibližně týden po tradičních pouťových oslavách plných zábavy a recese. Co se ve městě za poslední období povedlo ve vztahu k veřejnosti?
„Letošní rok je extrémně náročný na investice, které směřují především do oprav místních komunikací a vzniku dalších parkovacích ploch. Stavbou nového parkoviště na Panském Poli nezapomínáme ani na turistickou infrastrukturu. Značná investice jde i do muzea Pevnosti Hanička, která je společně s poutním kostelem v Neratově nejnavštěvovanější památkou v okolí Rokytnice. I ta je významně spolufinancována z prostředků EU. Zajímavou investicí je obnova cestního systému a drobného mobiliáře v městském lesoparku, který by měl opět sloužit veřejnosti k vycházkám a odpočinku. Na spolufinancování se podílejí především evropské peníze, ale významně také rozpočet města.“

Čtenářská diskuze