Rok 2021 byl výjimečný nejen kvůli covidu

KRAJ – Na svém pravidelném jednání Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje bilancovala nad loňským rokem, který byl výjimečný nejen co do počtu výjezdů záchranářů, ale také největší likvidací chovů drůbeže zasažených ptačí chřipkou. Z policejních statistik vyplývá, že loni sice klesla kriminalita v ulicích, zato ale stoupla na internetu. Vedle toho bezpečnostní rada projednala probíhající uprchlickou vlnu a také připravenost na další možnou vlnu covidu-19.

„Na první pohled byl rok 2021 v Královéhradeckém kraji rokem covidu-19 a ptačí chřipky. Zatímco první ze zmíněných nemocí ovlivnila celou společnost a poukázala na to, jak moc je zranitelná, ta druhá naplno zaměstnala na několik týdnů všechny profesionální hasičské jednotky na území našeho regionu. Vedle toho ale všechny složky musely zasahovat i v rámci běžných zásahů jako jsou lokální povodně, následky bouří a podobně. Proto děkuji všem příslušníkům hasičského záchranného sboru, policie i zdravotnické záchranné služby za jejich každodenní práci. Loňský rok byl naneštěstí nebývale štědrý na mimořádné události, ale právě díky dobře nastavené kooperaci a práci našeho integrovaného záchranného systému jsme ho zvládli zdárně přečkat,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Zdravotnická záchranná služba

Ze statistiky jednotlivých složek vyplynulo, že nejvíce výjezdů zaznamenala Zdravotnická záchranná služba KHK, která v roce 2021 vyjela k více jak 58 tisícům případů a ošetřila přes 48 tisíc osob. Dispečeři přitom zaznamenali 77 tisíc tísňových volání.

Pro záchranáře byl rok 2021 výjimečný, i co se týče změny v pravidlech pro zásahy letecké záchranné služby, která právě od loňska létá i přes noc. Pro zajímavost: v ČR je 10 stanovišť letecké záchranné služby, z nichž šest jich létá v nočních hodinách.

Další významnou událostí pro ZZS bylo také otevření nové výjezdové základy v Temném Dole na Trutnovsku, díky které se záchranáři přiblížili oblasti našich nejvyšších hor, což výrazně zvýšilo jejich akceschopnost v této části regionu.

Lesní požár ve Sněžném na Rychnovsku

Pro hasiče znamenal rok 2021 velkou výzvu ani ne tak v počtech výjezdů, kterých bylo o 100 méně než v roce předloňském (i tak jich bylo přes 7,5 tisíce!), ale spíše v náročnosti jednotlivých zásahů. Mezi ty největší patřil požár v objektu firmy Medtec v Hradci Králové, který způsobil škody ve výši 87 milionů korun. Díky včasnému zásahu hasičů se ale podařilo zabránit rozšíření požáru do ostatních částí a pater budovy, kde se mimo jiné nacházely systémy informačních a komunikačních technologií, čímž uchránili majetek v hodnotě 500 milionů korun.

 

Největší počet nasazených hasičských jednotek (18 českých a dvě z Polska) si vyžádal lesní požár ve Sněžném na Rychnovsku. Požár vznikl ve velmi těžko přístupném terénu a jeho náročnost komplikovala doprava vody na místo zásahu. Hasiči zde kvůli tomu rozvinuli 300 metrů hadic.

Asi nejnáročnější zkouška v roce 2021 čekala v březnu a dubnu, kdy hasiči provedli devět zásahů, během kterých likvidovali ohniska nákazy ptačí chřipky. Utraceno bylo tehdy přes 662 tun drůbeže. Největším a nejnáročnějším zásahem z hlediska organizace, nasazení jednotek a logistiky byla likvidace velkochovu nosnic v Kosičkách na Hradecku, kde se nacházelo 173 tisíc nosnic. Do zásahů se postupně zapojily jednotky z celého regionu, které zajišťovaly likvidaci chovu, dezinfekci a dekontaminaci prostor, techniky a zasahujících osob.

Méně klasických zločinů, více těch na internetu

Loňský rok byl výjimečný i co do vývoje kriminality, kdy trestná činnost klesla v ulicích, zato ale stoupla v kyberprostoru. Více výjezdů zaznamenali také policisté v rámci domácího násilí. Královéhradecký kraj je i tak z pohledu policejních statistik bezpečným krajem, který se mezi ostatními regiony ČR řadí na třetí místo v počtu objasněných případů.

Stoupající trend úmrtí bohužel policisté evidují na silnicích, kde jen loni zemřelo téměř pět tisíc osob. Z toho důvodu probíhá pravidelná tvorba analýz míst s častými dopravními nehodami, na kterých spolupracuje také krajský úřad. Důležitou novinkou roku 2021 bylo pro krajské ředitelství Policie ČR v Královéhradeckém kraji otevření dálničního oddělení v Hořicích, které od loňska zasahuje na okolních silnicích.

Uprchlická krize je v regionu stabilizovaná

Přes tři měsíce se podobně jako zbytek Evropy potýká s uprchlickou krizí také Královéhradecký kraj. Po prvním náporu velkého počtu uprchlíků je situace v regionu stabilizovaná. V kraji je v současnosti dostatek ubytovacích kapacit a týdně teď hradecké Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině odbaví na tři stovky uprchlíků. Je to počet, který se opakuje posledních několik týdnů. Celkově krajské KACPU zaregistrovalo už přes 16 tisíc uprchlíků, 80 % z nich tvoří ženy a děti.

Královéhradecký kraj je aktuálně 7. nejzatíženější kraj co do počtu uprchlíků na počet jeho obyvatel. Výhledově se ukáže, jak bude potřeba nadále zajišťovat ubytování. V tuto chvíli ale platí stav, že problémy nejsou zásadní.

Epidemická situace stagnuje

Neméně důležitým tématem jednání bezpečnostní rady kraje byla také epidemie covidu-19, která v regionu v současnosti stagnuje. Týdně laboratorní testy odhalí na osm desítek nových případů a nemocnice hospitalizují zhruba desítku pacientů pozitivních na covid-19.

Podle informací krajské hygienické stanice na území kraje stále převládá varianta covidu-19 omikron, která je nakažlivější, ale většinou nemá tak závažné příznaky jako dřívější varianty tohoto onemocnění.

Nadále tedy platí, že by lidé měli být obezřetní a v případě jakýchkoliv pochybností by měli kontaktovat svého lékaře, případně si preventivně udělat antigenní či PCR test.

Čtenářská diskuze
Tags: ,