Rekordní Tříkrálová sbírka na Dobrušsku

DOBRUŠSKO – Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po osmnácté, na Dobrušsku po sedmnácté. Proběhla ve slunečném teplém počasí a přinesla rekordní výsledek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Děkujeme všem štědrým dárcům.
Foto: Farní charita Dobruška

V ČR se Tříkrálové sbírky účastní každoročně kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, loni přesáhl její výtěžek poprvé 100 milionů korun.

Tříkrálová sbírka reprezentuje solidaritu lidí s potřebnými. 65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky. Je to každoročně cca 350 000 korun.

Letos na Dobrušsku koledovalo 130 skupinek. Výtěžek této Tříkrálové sbírky je rekordní – 664 724 korun, to je o 90 tisíc korun víc než loni.

„Tahle sbírka v sobě ale nese hlubší rovinu než pouhé shromažďování peněz, je vlastně velkým řetězcem dávání. Na počátku při narození Ježíše to byli mudrci, kteří se přišli poklonit narozenému Králi a přinesli mu velké dary.

V těchto dnech to byly tisíce dobrovolníků, kteří dávají svůj čas a síly, aby roznesli po domovech radostnou zprávu o narození Ježíše Krista, dalším, kdo dává, jsou všichni lidé, kteří otevírají dveře i srdce a dávají dar ve prospěch Charity ČR, aby mohla pomáhat. Nakonec jsou to všichni zaměstnanci Charity ČR, kteří obdarovávají službou nemocné a seniory. A jsou největšími poskytovateli sociálních služeb v naší zemi.

Štědrost nezmizela

TKS spojuje lidi v šíření dobra. Přes všechny události, které se staly, ani letos nezmizela štědrost a ochota dávat. Ochota dávat je totiž vyjádřením toho nejušlechtilejšího, co v člověku je, a to je láska,“ uvedla ředitelka Farní charity Dobruška Jana Poláčková.

Dodala, že se opět ukázalo, že v Dobrušce, Opočně, Týništi a okolních obcích lidé takzvané Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Každým rokem se vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 100 korun. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho tisícových a dvoutisícových bankovek.

Charitě pomáhají i Holanďané

„Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také píší nade dveře K+M+B, znamená to Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu. Proto také nepraktikujeme anonymní pouliční koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.

Velice děkuji všem lidem za to, jakým způsobem koledníky přijímají ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, skautům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání králům, tatínkům taxikářům, maminkám kuchařkám, školám za dobrou spolupráci, městským úřadům za administrativní dohled nad průběhem sbírky, v ostatních místech starostkám a starostům za pečetění a rozpečeťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klobas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky. Další mimořádné poděkování patří čtyřem přátelům z holandského Ter Aaru, což je partnerské město

Dobrušky, kteří významně pomohli s celou organizací akce.“

Optimismus a vzájemná láska

„Jménem Farní charity Dobruška všem do nového roku přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky,“ dodala Jana Poláčková.
Tříkrálová sbírka probíhala i na dalších místech Rychnovska, podle ředitelky Farní charity Rychnov nad Kněžnou se vybralo v Rychnově nad Kněžnou 158 466 korun, včetně okolních obcí to bylo pro tamní charitu 806 492 korun.

Čtenářská diskuze