Rekonstrukce společenského domu v Bystrém jde dle harmonogramu

BYSTRÉ – V Bystrém probíhá letos jedna z největších stavebních akcí obce za posledních několik desítek let, a to kompletní oprava budovy, kde byla hospoda a přilehlý sál, v němž se konaly kulturní akce. Vlastní stavební práce byly zahájeny letos koncem dubna. Objekt by se měl do budoucna stát jakýmsi kulturním stánkem obce Bystré.

„Vlastní projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci objektu, kde nová restaurace, nová kuchyň s potřebným zázemím, nová sociální zařízení a dokonce se zde počítá s případným malým obchůdkem. V podkroví se připraví místnosti pro spolkové organizace. V sále se zatím počítá s minimem úprav, ale dojde k jeho zateplení, a pokud se podaří finančně zajistit, bude nutná výměna části elektroinstalace a doufáme i ve vyrovnání parket, ale to je zatím hodně daleko,“ uvedl starosta obce Leoš Ševc.

Na stavbě jsou dokončeny bourací práce, provedeny nové stropní konstrukce, zhotoveny izolace zdiva a podkladní betony, vyzděny příčky. Začátkem podzimu se podařilo zhotovit ocelovou konstrukci krovu a vlastní krov včetně fólie a pobytí prkny. V přízemí jsou osazena okna a venkovní dveře. Dále jsou provedeny z větší části rozvody elektro a ZTI.

„Z části jsou dokončeny i hrubé omítky. V září se tedy začaly realizovat již práce spojené s uznatelnými náklady v rámci dotace. Práce, i přes některé problémy, probíhají zatím dle plánovaného harmonogramu,“ dodal Leoš Ševc.

Čtenářská diskuze