Ředitel nemocnice Mottl: Lůžka intenzivní péče jsou v permanenci

RYCHNOV N. K. – O zaplněnosti lůžek a nemocničním personálu promluvil ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Lůžka intenzivní péče v rychnovské nemocnici jsou i přes v médiích často citovaný pokles nemoci Covid-19 pořád ve značné permanenci. Nejen na toto téma odpověděl Orlickému týdeníku ředitel a prokurista nemocnice v Rychnově nad Kněžnou Luboš Mottl.

Denní přírůstek onemocnění Covid-19 se pomalu, ale jistě daří snižovat. Jaká čísla aktuálně hlásí nemocnice v Rychnově nad Kněžnou?
„Naše nemocnice disponuje lůžky pro pacienty s Covid-19 v celém spektru poskytování péče, tj. od lůžek standardních, přes lůžka intenzivní péče až po lůžka ARO. Současně máme vyčleněno celkem 35 lůžek pro pacienty s Covid-19, jejich obsazenost je přibližně 2/3 až poloviční v režimu standardních lůžek, ale bohužel i přes udávaný epidemický pokles jsou lůžka intenzivní péče stále ve vyšší permanenci.“

Ze všech stran slyšíme, že je problém s nakaženým personálem, který chybí na zdravotnických pracovištích. Má rychnovská nemocnice také tyto problémy?
„V naší nemocnici začala tzv. druhá vlna již v polovině srpna tak trochu kuriózně, a to náhodně zjištěnou pozitivitou naší sestřičky na dovolené v zahraničí. Byli jsme tak v podstatě jednou z prvních nemocnic, která musela tuto situaci operativně a hlavně ihned řešit. A určitě i díky tomu, současně s příslovečným kouskem nezbytného štěstí, jsou naše problémy přiměřené, zejména díky velké zodpovědnosti našich lékařů, sester a ostatních zaměstnanců v „týlu nemocnice“, vždy operativně řešitelné.“

Hlásí se vám dobrovolníci, kteří by v nemocnici pomohli?
„Samozřejmě. Využíváme dobrovolníků, studentů vysokých i středních škol. Jejich pomoc je v současné době těžko nahraditelná, i na tomto místě nevynechám příležitost jim všem upřímně poděkovat.“

Jakým způsobem vám ve zvládání současné situace pomáhá Královéhradecký kraj, případně stát?
„V Královéhradeckém kraji je dobře nastavená jak spolupráce mezi našimi nemocnicemi, která je krajským koordinátorem doc. Dostálem z hradecké fakultní nemocnice dobře organizována, tak i pomoc od krajského úřadu, který zprostředkovává distribuci pomůcek a materiálu např. ze státních hmotných rezerv, pomoc studentů, armády ČR a mnoho dalšího. Přesto, že se situace neustále vyvíjí a je stále třeba reagovat na nové potřeby, ukázalo se, že jsme v našem kraji schopni dobré vzájemné komunikace, pomoci a rychlých řešení.“

Čtenářská diskuze