Rada Královéhradeckého kraje jmenovala ředitele středních a speciálních škol

REGION – Rada Královéhradeckého kraje jmenuje na základě výsledků konkurzních řízení 12 ředitelů středních a speciálních škol zřizovaných krajem a rovněž ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Královéhradeckého kraje – Soňu Holou.

„Rada kraje postupovala stejně jako ve dvou předešlých letech a vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek, kterým končí šestileté funkční období. Zároveň vyhlásila konkurzy na dvě školy, kde se současní ředitelé vzdali těchto vedoucích pracovních míst. Celkem tedy proběhlo 13 konkurzů. Ukončili jsme tak vlnu plošných konkurzů na ředitele škol a školských zařízení. Od loňského roku nově probíhá průběžné hodnocení ředitelů a předpokládám, že rada kraje bude mít v budoucnu dostatek podkladů k rozhodnutí na všech školách konkurzy plošně nevyhlašovat. V případě Střední školy řemeslné v Jaroměři konkurzní komise nedoporučila na pozici ředitele školy žádného z uchazečů. Na nejbližším zasedání rada vyhlásí nový konkurz na ředitele této školy,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství.

Dodala, že všem vybraným ředitelům přeje v jejich budoucí práci hodně úspěchů. Velké poděkování patří ředitelkám a ředitelům, kteří ve své funkci již nepokračují, za jejich práci pro svoji školu, které věnovali kus svého života.

Na doporučení konkurzní komise Rada Královéhradeckého kraje jmenuje ředitele do škol zřizovaných krajem s účinností od 1. července 2020. Mezi nimi jsou z Rychnovska Základní škola Dobruška, Opočenská – Andrea Stonjeková, s účinností od 1. srpna 2020, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška – Milan Maršík a Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou – Pavlína Školníková a s účinností od 1. září 2020 Gymnázium Dobruška – Lenka Hubáčková.

Čtenářská diskuze