Prvorepubliková perla rychle chátrá

Opět po týdnu přicházíme se seriálem o starých stavbách. Stejně jako minule je autorem studentka rychnovského gymnázia F. M. Pelcla.

OT ZAMEK

KOSTELEC N. O. – Za první republiky byl Kostelec nad Orlicí nejupravenějším městem severovýchodu a byl oblíbeným cílem mnoha nezapomenutelných výletů. Mohli jste zde potkat Jiřího Gutha-Jarkovského či tehdejšího ministra veřejných prací Dostálka a další významné osobnosti. Právě v této době byl zámeček Mírov nejvýznamnějším letoviskem široko daleko. Sloužil nejen jako výletní restaurace, kam se sjížděla smetánka z okolí, ale bylo to také místo odpočinku, jedinečné k uzavírání obchodních smluv, ba dokonce i k milostným románkům. Díky své jedinečné poloze a na svou dobu velice modernímu interiéru stala se secestní vila Mírov velice oblíbenou.

Seriál o starých stavbách

Celý areál nechal r. 1888 zbudovat místní podnikatel Josef Seykora, majitel koželužny, která byla ve své době a svém oboru suverénní jedničkou v habsburské monarchii. Architektem byl Václav Roštlapil, velmi vzdělaný konzervativní architekt, jehož dílo bylo ovlivněno vídeňskou školou. Václav Roštlapil navazoval zejména na pozdní renesanci a baroko a mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Strakova akademie (dnešní sídlo vlády ČR) nebo historická vila Sklenářka, ležící také nedaleko města Kostelec nad Orlicí. Mezi žáky arch. Roštlapila byl například i architekt Josef Gočár, a jak je vidět, zámeček Mírov byl tedy navržen vskutku mistrem svého oboru.

Peníze na elektrifikaci

13. května 1928 byl zahájen restaurační provoz ve vile letoviska Mírov. Provoz byl jenom v jarních a letních měsících a pořádaly se zde nejen koncerty, ale i různé podnikové schůzky a zábavné večírky hojně navštěvované občany okolních obcí. Do roku 1928 byl Mírov v katastru zdejší obce Kostelecká Lhota, kam také plynuly daně z provozu. Roku 1930 však proběhla dlouhá jednání mezi zastupitelstvem Kostelecké Lhoty a zastupitelstvem Kostelce, kde bylo docíleno dohody, že město zaplatí 32 500 Kčs a převede natrvalo pozemky letoviska Mírov do katastru obce Lhota. Získaná peněžní částka byla použita na elektrifikaci města. Toto ojedinělé místo s tenisovými kurty, bazény, kavárnou a tanečním pavilonem se v posledních několika letech změnilo k nepoznání.
Nyní celý areál a především vila Mírov chátrá neuvěřitelným způsobem. Toto letovisko, které se stalo v minulosti místem letních pionýrských táborů, ,,lazaretem“ pro vyřazené a nemocné koně, pak i místem pro natáčení dětského porna, bylo v roce 1992 rozhotím zastupitelstva města Kostelce n. O. prodáno cizí firmě, která zde měla vybudovat společenské a rehabilitační centrum. Došlo ale k přerušení rekonstrukce objektu a nyní je tato historická budova předmětem vandalského ničení.

Hodně práce, málo peněz

Měla jsem i tu čest mluvit s nynějšími majiteli, kteří v areálu bydlí a snaží se objekt spravovat. Avšak práce je zde víc než dost a finance chybí. Bylo by opravdu nutné, aby se povedlo vilu Mírov zachránit, a zabránit tak jejímu budoucímu nevyhnutelnému zbourání. Vždyť je to historický objekt, na který bychom měli být jako zdejší rodáci pyšní, a měli bychom si připomínat jeho výjimečnost.

Čtenářská diskuze