Provozovatel čističky dostal pokutu 240 tisíc korun

DOBRUŠKA – Provozovatel ČOV Dobruška, který znečistil odpadními vodami říčku Dědinu, dostal pokutu 240 tisíc korun.

image007

Mihule potoční.
Foto: Archiv rybářů Opočno

Pokutu uložili společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové, a to za havarijní znečištění povrchových vod toku Dědina, ke kterému došlo ve dnech 31. srpna – 1. září.

„Z provozu Čistírny odpadních vod Dobruška byly bez čištění vypouštěny přes dešťové odlehčení veškeré akumulované odpadní vody přímo do povrchových vod toku. Tím došlo ke znečištění povrchových vod říčky Dědiny s následným úhynem vodních živočichů, převážně drobných ryb, úhořů a několika jedinců zvláště chráněného druhu mihule potoční,“ popsal případ, ředitel ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Tímto jednáním došlo ze strany provozovatele ČOV Dobruška jednak k porušení ustanovení zákona o vodách, ale i k ničivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha mihule potoční. Těchto ryb zahynuly při havárii desítky.

Příčinou havarijního stavu na toku Dědina byly provozní závady na ČOV.

„V průběhu šetření její provozovatel s inspektory spolupracoval, předkládal požadované dokumenty a informace, své pochybení nikterak nezastíral. Po havárii provedl několik opatření, která pomohla nejenom odstranit následky, ale také předejít podobné situaci v budoucnu,“ doplnil Lukáš Trávníček.

Čtenářská diskuze