Protipovodňová stavba se stále nerealizuje

MĚLČANY – Příští rok uplyne dvacet let od ničivých povodní na Rychnovsku, které braly životy i majetek lidí. Stejně tak dlouho se hovoří o stavbě protipovodňových opatření na Dědině.

Mělčany - starostové Pohoří a Českého Meziříčí na jednání o Mělčanech

Mělčany – starostové Pohoří (vlevo) a Českého Meziříčí na jednání o Mělčanech.
Foto: Irena Voříšková

Realizace suché retenční nádrže v Mělčanech je asi stále v nedohlednu. Aktuální vyjádření žadatele k průběhu řízení o poskytnutí výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v souvislosti s řízením o umístění veřejně prospěšné protipovodňové stavby Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž, nám poskytl investiční ředitel Povodí Labe Petr Martínek. Doplnil, že právě v den, kdy vyjádření poskytl, jsou to přesně tři roky od podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění této veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi. To bylo 1. září.

Zrekapituloval i kroky žadatele – Povodí Labe – učiněné v uplynulém roce.

Povodí Labe, státní podnik, požádal dne 23. září 2016 o poskytnutí výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zmíněného zákona v souvislosti s řízením o umístění veřejně prospěšné protipovodňové stavby Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž.

Více se dočtete v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze