Proti realizaci suchého poldru se odvolal účastník řízení

DOBRUŠKA – Jak jsme vás v Orlickém týdeníku již informovali, stavební úřad v Dobrušce na konci května vydal územní rozhodnutí o umístění stavby suchého poldru na Zlatém potoce (Dědině) v Mělčanech.

Povodně Rychnovsko 1998 (4)

Povodně na Rychnovsku.
Ilustrační foto.

Obce ležící v území pod plánovanou hrází se konečně po dvaceti letech měly dočkat protipovodňové ochrany.

Povodí Labe, jako investor, mohlo po nabytí právní moci územního rozhodnutí zahájit výkup pozemků. Podle mluvčí Povodí Labe Hany Bendové vykupování nebude jednoduché a nezačne se stavět dřív než za dva roky.

„O stavební povolení nemůžeme žádat dříve, než budeme mít všechny pozemky. Předpokládáme, že samotná výstavba nádrže potrvá asi tři roky,“ sdělila tehdy Bendová.

Proti územnímu rozhodnutí se však ve stanovené lhůtě před nabytím právní moci odvolal jeden účastník řízení.

Povodí Labe připravuje suchou retenční nádrž (poldr) od roku 2001, kdy byla zpracována studie proveditelnosti výstavby původně plánované údolní nádrže. Od ní se však pod tlakem ekologů upustilo.

„Situaci, kdy po dvaceti letech od katastrofální povodně a sedmnácti letech příprav je protipovodňová ochrana obcí ležících podél Dědiny stále ve fázi příprav, vnímají zejména obyvatelé a představitelé obcí, které by měly být vodním dílem ochráněny, jako velice neuspokojivou,“ dodala Hana Bendová.

Čtenářská diskuze