Prosba od myslivců z Českého Meziříčí

Vážení spoluobčané, chodci, chodkyně, běžci, běžkyně, pejskaři….

Myslivecký spolek České Meziříčí se na vás obrací s prosbou opatrnosti a obezřetnosti při vašem pohybu v přírodě, v polích, lesích a okolí naší obce.

Přichází období pro přírodu nejcitlivější, období kladení mláďat, hnízdění bažantů, koroptví a ostatních ptáků. Tito kamarádi pro svoji reprodukci potřebují klid a každé jejich vyrušení neomaleným pohybem či volně pobíhajícím pejskem je smrtelné… A také úprkem splašené zvěře již několikrát došlo k usmrcení srnek i srnců a to je nevratná škoda. Chápeme, že váš častý pohyb v přírodě je dán situací vyvolanou koronavirem a péčí o vaše zdraví, ale nemůže to být na úkor života zvěře v naší honitbě. Prosíme, buďte ohleduplní v této nehezké době i ke svému okolí – přírodě.(red)

Čtenářská diskuze