Projektový den Probuď se v Borohrádku

BOROHRÁDEK – Cílem projektového dne bylo stmelování třídních kolektivů.

Mannequin speed komplet (7).Movie_Snímek

Radost z dobré týmové spolupráce.
Foto: ZŠ TGM Borohrádek

Hlavním cílem letošního projektového dne s názvem Probuď se bylo stejně jako v minulých letech především stmelování třídních kolektivů a zaměření se na aktuální a potřebná témata. Smyslem bylo vést žáky k „probuzení“ – uvědomění si významu různých způsobů chování a chyb, kterých se dopouštějí nejen děti. Důležitá byla i možnost společně vytvořit něco, na co budeme všichni pyšní a co nám přinese radost z dobré týmové práce.

Třídní kolektivy se zaměřovaly na chování k druhým, utváření mezilidských vztahů, týmovou spolupráci, pomoc druhým, význam přátelství a rodiny, osobnostní rozvoj, stanovení vlastních cílů, poznávání svých silných a slabých stránek, porozumění sobě samému, uvědomění si významu vzdělá(vá)ní, toleranci, empatii, závislosti, zdravý životní styl i na význam péče o životní prostředí.

Prostor pro diskuze a aktivitu

Projektový den vždy dává prostor pro diskuze, aktivity podporující utváření kolektivu či hraní sociálních her. I letos vznikly rozmanité produkty – plakáty, videa, obrázky, komiksové příběhy, fotografie, deskové hry,…

Příjemné bylo sledovat nejstarší žáky pracující společně s těmi nejmladšími.

Část projektového dne byla stejně jako v loňském roce věnována natáčení videoklipu, do něhož se zapojily všechny třídy a jehož obsah koresponduje s názvem projektového dne „Probuď se“.

Při natáčení jsme vycházeli z tzv. mannequin challenge. Po celém světě vznikají videa, ve kterých se pohybuje pouze kamera, a lidé se ve videu nehýbají.

V rámci našeho projektového dne jsme natočili video, jehož cílem nebylo jen pobavit sebe i druhé, ale které vede i k zamyšlení. Natáčení probíhalo v prvním patře školy, kde byli všichni účastníci rozmístěni na chodbě a ve třídách. Kamera patro prošla dvakrát.

Žákyně se budila ze zlého snu

Při první cestě byli žáci a učitelé ve strnulých pozicích představujících nějaké nevhodné chování či aktuální problémy. Na konci chodby kamera zabrala „spící“ žákyni, která se právě budí ze zlého snu. Kamera se následně vrátila zpět na začátek. Nyní však žáci byli v pozicích, které znázorňovaly opak předchozího nevhodného chování. Kamera je takto zachytila a na pokyn se vždy natáčená skupinka žáků začala pohybovat. Závěr videa proběhl v aule školy, kde všichni vytvořili velké srdce.

O úspěšný průběh letošního projektového dne se zasloužili všichni zúčastnění. Každá třída přistoupila ke svému úkolu zodpovědně – třídní kolektivy předvedly svoji kreativitu a při poukazování na současné problémy schopnost výborné týmové spolupráce.

Čtenářská diskuze